Uobiajeno

saopstenje 12 05 eng objedinjeno

Stanovništvo predstavljaju lica sa uobiajenim mjestom boravka u Crnoj Gori; Uobiajeno mjesto boravka predstavlja mjesto gdje lice uobiajeno provodi dan, bez obzira na privremenu o dsutnost iz razloga rekreacije, odmora, posjete prijatelja ili roaka, poslovne odsutnosti, kao i odsutnosti ...

unstats.un.org

OSVAJANJE PROIZVODNJE NEVARNIČEĆIH ALATA TOPLIM KOVANJEM OD ...

Uobiajeno je da veza toplotnog izvora i č ponora bude u sklopu samog industrijskog pogona. To znači, da je toplotni izvor deo tehnološkog procesa iz koga se odvodi toplota, a toplotni ponor deo

www.singipedia.com

ZAKON O REGIONALNOM VODOSNABDIJEVANJU CRNOGORSKOG PRIMORJA I ...

se uobiajeno vrše uz te djelatnosti u manjem obimu, ili povremeno, ili koje doprinose potpunijem iskorišavanju kapaciteta preduzea, uz saglasnost Vlade Crne Gore (u daljem tekstu:

www.skupstina.me

U INSTITUTU ZA FIZIKU AKREDITOVANA LABORATORIJA ZA ...

Uobiajeno je da se etaloniranje ne vrši ispod 0,5 metara. Luksmetri se etaloniraju u referentnim uslovima, pa se temperaturni koeficijent fotoelementa ne odreuje.

www.dos-osvetljenje.org.rs

SUSTAVI ZA OTKRIVANJE MRE NIH NAPADA

Popis dodatnih programa koji se mogu koristiti sa Snortom je č iz dana u dan sve vei, a uobiajeno kompletno Snort okru enje obino obuhvaa ć č č ć sljedee programe i programske biblioteke: ć ● MySQL - sustav za upravljanje relacijskim bazama podataka koji slu i za zapis podataka o napadima.

zvrba.net

Boris BegoviÊ i Boöko MijatoviÊ (redaktori)

Upravo, rasprostrawena praksa kröewa moralnih i zakonskih normi, koja viöe nema znaewe ekskluziv-nosti, veÊ se prihvata kao neöto uobiajeno i Ñnormalnoî ñ jasan je znak postojawa anomije u druötvu.

www.clds.rs

TensioMed™ Arteriograf Ciljevi primene i funkcije ure aja

budui da izaziva poteškoe u mogunosti detekcije drugog (uobiajeno znatno manjeg) sistolnog talasnog vrha. Proticanje koje se ubrzava u aplaniranoj arteriji rezultira

www.icc.rs

UPOREDNA ANALIZA POVREDA ŠAKE KOD POLJOPRIVREDNIKA I DRUGIH ...

Uobiajeno je da se manje komplikovane povrede lee ambulantno u Urgentnom centru. Ukoliko su povrede vee, komlikovane i zahtevaju regionalnu ili opštu

scindeks-clanci.nb.rs

Biznis je igra - ovdje su pravila

Uobiajeno je da osoba pati u tihoj frustraciji, zaboravljajuÊi na kreativnu i bogatu osobu kakvom je nekada sanjala da Êe postati. Nain na koji veÊina ljudi radi savröeni je primjer.

darco.files.wordpress.com

POREZNI PRIRUNIK ZA OBRTNIKE Zagreb, 2009.

1. u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobiajeno boravište 2. u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobiajeno boravište, a zaposlena je u dr

www.porezna-uprava.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Uobiajeno