Ulamaq

Baku2016 _7_ _3_

Bu baxımdan avtomobil yollarının v* metro x*tl*rinin tikintisini vur*ulamaq olar. A*a*ıdakı c*dv*ld* is* Olimpiya Oyunları il* birba*a v* ya dolayı *laq*dar olan a*a*ıdakı avtomobil d*mir yollarının v* metro x*tl*rinin tikintisi v* ya geni*l*ndirilm*si n*z*rd* tutulur.

azadliqciragi.org

Other sites you could try:

Find videos related to Ulamaq