Ukupnog

UDK 577.1 : 61 ISSN 1452-8258 - Sne`ana Jovi~i}

LDL holesterol obi~no ~ini 60–70% ukupnog holesterola u serumu. LDL predstavlja glavni atero geni lipoprotein i odavno ga je NCEP identifikovao

supa.pharmacy.bg.ac.rs

Uticaj fizičke aktivnosti na profil lipida seruma i ...

Deci su određene vrednosti: glikemije (GL), ukupnog holesterola (TC), triglicerida, HDL holesterola i izračunate vrednosti LDL holesterola, indeksa ateroskleroze ...

www.smas.org

INFLUENCE OF AUTOCHTHONOUS SACCHAROMYCES SPP. STRAINS ON THE ...

Po završetku fermentacije kod 6 kvasaca koncentracija ukupnog SO 2 bila je između 80 i 90 mg/l, kod 7 kvasaca između 90 i 100 mg/l, još 7 kvasaca između100 i 110 mg/ l, ...

bib.irb.hr

CORRELATION BETWEEN HOMOCYSTEINE AND LEFT VENTRICULAR ...

[email protected] Uvod: Kardiovaskularne bolesti su naj~e{}i uzrok smrti bolesnika na hemodijalizi. Pove}ana koncentracija ukupnog homocisteina u plazmi je faktor rizika za razvoj

www.medicinskicasopis.org

Uticaj glikemijskog indeksa namirnica i glikemijskog optereć ...

nog GI i ukupnog unosa ugljenih hidrata) i rizika od IBS. Prospektivnim ispitivanjem rađenim na medicinskim sestra ma (n = 75 521), među kojima je 761 bolovala od IBS (a od

www.doiserbia.nb.rs

GODINA / YEAR II

Broj studenata koji su upisali studij prema „starom programu je 11977 ili 16,8% od ukupnog broja upisanih studenata. Prema „Bolonjskom procesu" upisano je 59105 studenata što *ini 83,2% od ukupnog broja upisanih studenata.

www.fzs.ba

107 Popov - Tehnicko i informaticko obrazovanje u procesu ...

kao značajnog činioca ukupnog razvoja Evrope u smeru održive zajednice demokratskih država i nacija, svih etnonacionalnih manjina, kao i starih i novih regija.

www.tfc.kg.ac.rs

Povezanost kliničkih simptoma i minor anomalija u bolesnika ...

Spol je značajan prediktor zbroja minor anomalija nosa, jezika, ušiju te ukupnog zbroja svih minor anomalija (muškarci imaju više vrijednosti u odnosu na žene), ...

bib.irb.hr

1. savjetovanje Šibenik, 18. - 21. svibnja 2008. SO1 – 26 ...

energije i ukupnog gubitka godišnjeg prihoda distributera ostvarenog temeljem mrežarine (naknade za korištenje mreže). Radom je dat zoran prikaz iznosa ukupnog gubitka elektriþne energije u mreži HEP-ODS

www.ho-cired.hr

Uticaj unosa rehidraciono-energetskog napitka na fiziolo{ke ...

Uticaj na nivoe ukupnog holesterola i LDL holes-terola je manji; sni enje ukupnog holesterola je za 6-7%, a LDL-C za 7-12% (Lepšanović 2000).

www.smas.org

Other sites you could try:

Find videos related to Ukupnog