Turizmu

LITERATURA - BELGRADE SIGHTSEEING: Guide service, Private ...

Poslovanje preduzeća u turizmu . Beograd: Ekonomski fakultet. Čomić, Đ. (2006). Kritički prikaz teorijskog modela turizma Jafara Jafarija. Hotellink, 7-8, 207-215.

www.belgradetours.com

DETAIL PROGRAM - DETALJNI PROGRAM DAN I - 19. 05. 2010 ...

14. EKO INOVACIJE U TURIZMU ECO INNOVATION IN TOURISM Jovan Milivojević, Aleksandra Kokić Arsić, Katarina Kanjevac Milovanovi ...

www.cqm.rs

203-207 Bozovic Djuraskovic

U pitanju su potrebe poslovnih sistema i zaposlenih u turizmu u smislu ofanzivnijeg odnosa i kreacije predava-nja, panel diskusija, seminara, studijskim boravcima, ...

mnje.com

LITERATURA I IZVORI

Smolčić Jurdana, D.: Tr išna uvjetovanost menad ementa okoliša u turizmu, Tourism and Hospitality Management, Vol.9, No. 2, Fakultet za turistički i hotelski menad ment Opatija i WIFI Osterreich, ...

www.uniri.hr

SVJETSKI SAVJET PUTOVANJA I TURIZMA

Kapitalne investicije Izvoz (ne-turistički) Potražnja u turizmu i putovanjima Formalno poznata kao akumulacija kapitala, ova kategorija uključuje utrošak kapitala od strane direktnih pružalaca usluga u turizmu kao privrednoj grani i od strane vladinih agencija da se obezbijede objekti, ...

www.visit-montenegro.com

ПРЕДЛОГ

Z A K O N O TURIZMU I. OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet uređenja Član 1. Ovim zakonom uređuju se: uslovi i način planiranja i razvoja turizma; turističke organizacije za promociju turizma; turističke agencije; ugostiteljska delatnost; nautička delatnost; lovnoturistička delatnost; usluge u ...

www.naled-serbia.org

ZAKON O TURIZMU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010)

ZAKON O TURIZMU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010) I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet ureĎenja Član 1 Ovim zakonom ureĎuju se: uslovi i način planiranja i razvoja turizma; turističke organizacije za promociju turizma; turističke agencije; ugostiteljska delatnost; nautička delatnost ...

www.paragraf.rs

Zakon o turizmu

Zakon o turizmu "Slu beni glasnik RS", br. 45/2005 Na osnovu člana 83. tačka 3. Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o turizmu Proglašava se Zakon o turizmu, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodne ...

www.navodi.com

poslovanje hotelijerstva crna gora

U ovoj regiji se uglavnom radi o turizmu baziranom na alotmanskom biznisu, koji se tek okreæe strategiji diverzifikacije proizvoda, što æe biti osnovna poluga buduæeg rasta poslovnih pokazatelja hotelske industrije ove regije.

www.visit-montenegro.com

STANJE I TENDENCIJE RAZVOJA TURISTIČKE PONUDE OPĆINE KUPRES ...

Time bi se povećao i broj radnika u turizmu i ugostiteljstvu što bi se izravno odrazilo na povećanje gospodarske koristi, odnosno povećanje blagostanja tamošnjeg stanovništva i očuvanje kulturno-povijesne baštine i prirodnih potencijala.

hrcak.srce.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Turizmu