Tumora

Tumori mozga kod bolesnika koji su primarno psihijatrijski ...

Međutim, kod „neurološki nemih" tumora, kada se psihijatrijski simptomi javljaju kao prvi znak tumora mozga, bolesnici se upućuju psihijatru koji se bavi lečenjem psihičkih smetnji, zbog čega tumori ostaju dugo nedijagnostikovani.

www.doiserbia.nb.rs

Patohistološki nalaz kao prognostički faktor ishoda ...

Pomenuto je da tip tumora i produkcija mucina od stra-ne tumorskih ćelija imaju veliki uticaj na prognozu i ishod bolesti. Literaturni podaci pokazuju da tumor sa više od 50% mucinoznog karcinoma ima znatno lošiju prognozu od ne-mucinoznog tumora, ali samo u stadijumima A i C, dok mu-cinozna ...

www.doiserbia.nb.rs

Cancer of the Colon and Rectum

Bosnian 2 Vrste tumora Tumori koji se pojave u debelom ili ravnom crijevu mogu biti benigni (dobroćudni) ili maligni (zloćudni). • Benigni tumori se ne šire na druge dijelove tijela.

healthinfotranslations.org

Cancer - Bosnian

Ova vrsta tumora ostaje u jednom području i ne širi se na zdrava tkiva i organe. • Kancerogeni tumori se nazivaju i maligni tumori. Karcinom iz ovih tumora se širi kroz krvne i limfne sisteme na druge dijelove tijela.

www.healthinfotranslations.org

Kolorektalni karcinom Colorectal Carcinoma

Ključne riječi: kolorektalni karcinom, primarna i sekundar-na prevencija, rano otkrivanje, genetika tumora, procjena proširenosti, dijagnoza, liječenje Summary Colorectal cancer is the third most common malignant neoplasm worldwide, but also one of the few preventable cancers.

hrcak.srce.hr

Radiološka dijagnostika urogenitalnog sustava Radiological ...

Kod tumora urinarnog sustava ovakav pregled zamjenjuje sve druge radiološke metode i omogućuje istodobnu detekciju tumora, procjenu njegove proširenosti te planiranje kirurškog zahvata.

hrcak.srce.hr

Ljetni Univerzitet Juli, 2006

Ljetni Univerzitet Juli, 2006. (Summer University 2006) Urogenital and and soft tissue tumor pathology July 4th 2006 - I dan (I day) 8.30 - 9.00 Dijagnostika tumora testisa (Mustafa Bazarđanović - urologist) (Diagnostic of testicular tumors) 9.00 - 9.45 Patologija germinativnih tumora ...

www.untz.ba

RACIONALNA PRIMENA TUMOR MARKERA CA 125 U GINEKOLOŠKOJ ...

Preko 83 % obolelih od epitelijalnih karcinoma jajnika u momentu dijagnostike ima povišene vrednosti CA 125 preko 35 U/mL i one stoje u vezi sa stepenom proširenosti obolenja - stadijumom, histološkim tipom tumora i stepenom diferentovanosti malignih ćelija.

www.jugolab.co.rs

ADENOKARCINOM BUBREGA MORFOLOŠKA ANALIZA 319 SLUČAJEVA

Cilj: Cilj rada bio je da se utvrdi učestalost poja-vljivanja, makroskopske i histološke osobine tumora, kao i učestalost infiltracije nadbubrega i metastaze tu-mora u regionalne limfne čvorove.

www.medical.uns.ac.rs

_2004; 32(3-4)21-23 Vukicevic

Oni su daqe le~e-Pove}awem makroskopske veli~ine tumora po-ni radioterapijom. ve}ava se i u~estalost pojave metastaza u regionalnim Radioterapija se kao dodatno le~ewe prime-limfnim ~vorovima (R=0,35; T=2,25; p<0.05) . wuje i kod operisanih `ena u slu~ajevima kada je veli-~ina tumora preko 2 cm ili ako ...

www.med.pr.ac.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Tumora