Trpce

Kalibův zločin Karel Václav Rais

"Vždyť mne od toho hnal, sotva jsme přišli," trpce se usmívajíc, odpověděla Manka. "Inu, platna nám tu nejsi pranic a můžeš směle jít domů!"

www.dobre-knihy.cz

Karel Čapek Kniha apokryfů

"To víš," děla trpce paní Janečková. "Dnes už si nikdo nedá poroučet." "Vždyť já nikomu neporoučím," rozčiloval se děda. "Ale ani poradit si nedají!

web2.mlp.cz

Régulation et expression des gènes

... 1-les trp-ARNtsont indisponibles, le ribosome s'arrête aux codons trpce qui couvre la région 1. 2-la région 1 ne peut s'apparier avec la région 2, ...

www.univ-orleans.fr

Other sites you could try:

Find videos related to Trpce