Tootaa

LEARN ASSYRIAN ONLINE

1 LEARN ASSYRIAN ONLINE THE ARAMAIC ALPHABETSYRIAC-ARAMAIC VOCABULARY 11/10/06 Grab a sheet of lined paper, review the pronounciation, and practice each A-TOOTAA (letter) 10 times, and educate yourself.

www.learnassyrian.com

GADAA Booklet for PDF

... guddisuun akka danda'amu projek-tootaa fi karoora gara garaa baasuun hojjachuu. Saayinsii fi ogummaa yaroo kan akka Komputaraa, kitabaa fi kan fakkaataniin qophheessuun sabaa dhaqqabsiisuu (facaasuu), barsiisuu.

web.me.com

Other sites you could try:

Find videos related to Tootaa