Tkiva

Plućne manifestacije kod sistemskih bolesti vezivnog tkiva

Strana 688 VOJNOSANITETSKI PREGLED Volumen 65, Broj 9 Correspondence to: Goran Plavec, Vojnomedicinska akademija, Klinika za plućne bolesti, Crnotravska 17, 11 040 Beograd, Srbija. +381 63 289 571.

www.doiserbia.nb.rs

Ćelije, tkiva i organi imunskog sistema

Ključne teme * Tipovi ćelija, tkiva i organa imunskog sistema * Morfologija i funkcionalne karakteristike * Morfologija i funkcionalne karakteristike limfocita, antigen prezentujućih ćelija i efektorskih ćelija * Anatomija limfoidnog sistema i recirkulacija limfocita

www.bio.bg.ac.rs

Cancer - Bosnian

Njih grade stanice koje su veoma slične stanicama zdravog tkiva. Ova vrsta tumora ostaje u jednom području i ne širi se na zdrava tkiva i organe.

www.healthinfotranslations.org

UTJECAJ HORMONSKOG NADOMJESNOG LIJE^ENJA NA MAMOGRAFSKI NALAZ

Njegova klasifikacija zasniva se na koli~ini masti, 'ljezdanog i vezivnog tkiva te pojavi mlije~nih kana-li}a. 21-23 Utjecaj broja poroda na mamografski nalaz prije te nakon jedne odnosno dvije godine uzimanja HNL u na ...

hrcak.srce.hr

Prognostički i terapijski značaj rezidualnog tumorskog ...

ORIGINALNI ČLANCI UDC: 618.146−006.6−089−08 Prognostički i terapijski značaj rezidualnog tumorskog tkiva u konizatu grlića materice Prognostic and therapeutic implication of residual tumorous tissue in cervix conizate Radomir ivadinović, ...

www.doiserbia.nb.rs

Sindrom metaboličke inzulinske rezistencije i metabolizam ...

Utjecaj smanjenja visceralnoga masnog tkiva na komponente inzulinske rezistencije Inzulinska rezistencija u tipu 2 šećerne bolesti obilježena je smanjenom mogućnošću inzulina da inhibira jetreno stvaranje glukoze i stimulira pohranu glukoze u mišićno tkivo.

hrcak.srce.hr

KAKO PREPOZNATI AKUTNU LEUKEMIJU U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI

Klinička slika se karakteriše pojavom simptoma i znakova usled insu-ficijencije normalne hematopoeze, infiltracije tkiva i organa malignim ćelijama i metaboličkih poremećaja.

www.medfak.ni.ac.rs

Monitoring toksič nih elemenata (kadmijum, olovo) u tkivima ...

Određena su ciljna tkiva za kontrolu akumuliranja toksičnih elemenata u organizmu svinja (za kadmijum – jetra, za olovo – srce). Poređenjem dobijenih rezultata

www.inmesbgd.com

Ljetni Univerzitet Juli, 2006

... 11.45 Tretman tumora i tumorolikih lezija mekih tkiva (Ismet Gavrankapetanović, MD, PhD - surgeon) (Tretman of soft tissue tumors and tumor like lession) ...

www.untz.ba

ISPITIVANJE BIOKOMPATIBILNOSTI NANOKOMPOZITNOG BIOMATERIJALA ...

Kultura ćelija, organa i tkiva podrazumeva održavanje ili rast ćelija, tkiva, začetaka organa, delova ili celih organa, u takvim laboratorijskim uslovima koji omogućavaju očuvanje njihove arhitekture i funkcije, kao i njihovu diferencijaciju.

www.uns.ac.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Tkiva