Tjelesne

Utjecaj indeksa tjelesne mase na parametre kvanti tati vnog ...

htt p://hrcak.srce.hr/medicina medicina fl uminensis 2010, Vol. 46, No. 2, p. 191-196 191 Sažetak. Cilj: Žene u menopauzi zbog nedostatka hormona estrogena izložene su ubrzanom

hrcak.srce.hr

ODNOS IZME\U PORODNE [email protected] I DULJINE TE [email protected], VISINE I ...

13 Gynaecol Perinatol 2004;13(1):13-15 Poliklinika Mikulandra* u [ibeniku, Znanstveno istra`iva~ka jedinica** Op}e bolnice u [ibeniku ODNOS IZME\U PORODNE [email protected] I DULJINE TE [email protected], VISINE I INDEKSA TJELESNE MASE ODRASLE @ENE THE RELATIONSHIP OF BIRTH WEIGHT AND LENGHT TO WEIGHT, HEIGHT AND ...

hrcak.srce.hr

Program 4. posebno usmjereni Kineziološki simpozij ...

indeks tjelesne mase i razina tjelesne aktivnosti uČenika u slobodno vrijeme. body mass index and the level of physical activity of the pupils in their free time

www.ufzg.unizg.hr

ODNOS SIMPTOMA ANKSIOZNOSTI I DEPRESIJE I DIMENZIJA LI ...

Javlja se i gubitak interesa, povla*enje iz socijalnih kontakata, tjelesne tegobe kao öto su bolovi u trbuhu, konverzivne reakcije, hipersomnija, a mogu se javiti problemi u ökoli i agresivno ponaöanje.

darhiv.ffzg.hr

Ishrana i * zi*ka aktivnost u*enika osnovnih

Cilj ove studije je bio evaluirati na*in ishrane i * zi*ku aktivnost kod u*enika osnovnih škola u odnosu na pojavu gojaznosti, utvrditi prevalencu pre-komjerne tjelesne težine; ozna*iti osnovne uzroke ove pojave, te na ustanoviti mjere za lije*enje i prevenciju.

www.jhsci.ba

Psihijatrijske dileme: terapija shizofrenije - prikaz slučaja

Zbog ekstremnog povećanja tjelesne težine učinjena je laboratorijska dijagnostika (uključujući i test opterećenja glukozom), a svi nalazi bili su unutar referentnih vrijednosti.

bib.irb.hr

Prisustvo riziko faktora za diabetes mellitus tip 2 kod ...

renje tjelesne visine, tjelesne mase i preračunavanje BMI, te mjerenje obima struka) i metod anketiranja. Anketa je sastavljena od 8 pitanja, podijeljenih na opšti i

www.jhsci.ba

Conference on Kinesiology "Science and Profession - Challenge ...

Zlatko Šafarić, Franjo Prot i Vedrana Vukmir Pokušaj utvrđivanja razlika u navikama pušenja, konzumiranja alkohola i postignuća u sportu srednjoškolaca koji redovito vježbaju i srednjoškolaca oslobođenih nastave tjelesne i zdravstvene kulture. .

www.kif.unizg.hr

Difference in Predicting Swine Meatiness as a Result of ...

jednom mjestu i metodom disekcije u 19 tovljenika tjelesne mase 111,39 kg iznosila je 49,20 i 52,45%. U 28 tovljenika tjelesne mase 100,88 ustanovljen je

www.agr.unizg.hr

Svjetski dan srca 2009. u Zaboku

Posjetiteljima se mjerila visina i tjelesna teæina, arterij-ski tlak, opseg struka, vrijednost glukoze u krvi te su se od-re﷿ivali indeks tjelesne mase i Ëimbenici rizika.

www.kardio.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Tjelesne