Tiskovno

V imenu mentorjev in udeležencev v programu Projektno ...

V imenu mentorjev in udeležencev v programu Projektno učenje za mlade (PUM), ki ga izvaja zavod TIN- Ljubljana, Vas vabim na tiskovno konferenco

www.zavod-bob.si

ORGANIZIRANJE PROTOKOLARNEGA DOGODKA

Organizirati morajo prihod in odhod delegacije, vsa sre*anja z visokimi predstavniki RS, kam bodo goste namestili, kaj jim bodo ponudili, organizirati morajo prevajanje, tiskovno konferenco, urediti kolone vozil, poskrbeti za protokolarna darila, vabila, sede ni red,…

diplome.fov.uni-mb.si

SOUTH AUSTRALIA

O usodi našega morjeplovca tako ni nič novega, danes pa je o njem poročal največji zahodnoavstralski časnik The West Australian, potem ko so nam njegovi novinarji v telefonskem pogovoru še včeraj zatrdili, da za izginotje slišijo prvič. Povzeli so nacionalno tiskovno agencijo, Australian Associated ...

www.glasslovenije.com.au

TISKOVNO SPOROČILO

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-109/10-17 Datum: 3. 10. 2011 Na podlagi prvega odstavka 30. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) izdaja Ustavno sodišče naslednje TISKOVNO SPOROČILO Ustavno sodišče je na seji dne 26.

odlocitve.us-rs.si

PODATKI IZ POROČILA O DELU URADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ...

1 UVOD Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS, št. 60/07 in 19/10, v nadaljnjem besedilu ZPPDFT) v 72. členu določa, da mora Urad RS za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju Urad) najmanj enkrat letno o svojem delu poročati Vladi Republike Slovenije.

www.uppd.gov.si

A ZNANJE ZMAGUJE

ZNANJE ZMAGUJE ISSN 1580−1993 September 2006 − 8/Št. 2 September 2006 − 8/Št. 2 Bilten SLOVENSKE vojske www.mors.si/tiskovno_sredisce/publicistika_mors/index.htm STROKOVNA REVIJA SLOVENSKE VOJSKE REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE VSEBINA BILTENA ...

www.slovenskavojska.si

CV Natasa Kos

Leta 1999 je prevajala in pisala članke za Slovensko tiskovno agencijo. Prevedla je številna leposlovna dela iz italijanščine v slovenščino, med drugim romane italijanskih pisateljev Niccolò Ammaniti: Ni me strah (Študentska založba - Beletrina, 2004), Gesualdo Bufalino: Govorica okuževalca ...

www.maribor2012.info

Nenavadne zvezde v naši Galaksiji

Center Odličnosti VESOLJE-SI Aškerčeva 12 1000 Ljubljana TISKOVNO SPOROČILO 15. FEBRUARJA 2011 Nenavadne zvezde v naši Galaksiji Mednarodni projekt RAVE, pri katerem sodelujejo slovenski astronomi, je odkril ostanke pritlikave galaksije, ki jo je naša Galaksija "pojedla".

www.space.si

novo življenje

tiskovno središče sNG Blagajna in trgovina tabla pokroviteljev Projekcija na platno v dvorani VIP prostor sprejem tV OGLAsI rA OGLAsI tIskANI OGLAsI

www.opera.si

Bilten Slovenske vojske

... Marjeta Bečaj, Iris Žnidarič Translation Lektoriranje Meta Brulec, Proofreading* Milena Sevšek Potočnik, Vesna Vrabič Oblikovanje Skupina Opus Design® Design&Graphic Tisk Tiskarna Collegium graphicum, d.o.o. Print Naklada 500 izvodov/copies Edition Revija*je*dostopna na*spletni*strani www.mors.si/tiskovno ...

www.slovenskavojska.si

Other sites you could try:

Find videos related to Tiskovno