Teljenja

GOVEDARSTVO

teljenja, te interakcija između regije i godine teljenja. U model su također uključeni genetski čimbenici – direktni i maternalni utjecaj, te management stada definiran kao interakcija između stada i godine teljenja.

www.hpa.hr

Bitne premise za izbegavanje METABOLICKIH BOLESTI nakon teljenja

METABOLICKIH BOLESTI (uzrok,terapija, prevencija)  Kondicija 3-3,5 u vreme teljenja  Zadnje 3 nedelje zasusenja pH urina 6  Pravovremeno davanje VISOKOENERGETSKIH obroka  Stimulacija buraga (kval.kabasta hr.)  Stimulacija razvoja papila buraga (zita)  Dobro izbalansiran obrok ...

www.inberg.rs

ZASUSIVANJE KRAVA: -nadoknaditi telesnu tezinu kravama na ...

Tokom celog laktacionog ciklusa od presudne vaznosti za odrzanje visoke produktivnosti,dobrog zdravlja i reprodukcije je TRANZICIONI PERIOD.Tranzicioni period se nalazi unutar 60 dana pre i 60 dana nakon teljenja,dok je najkriticniji period ovde 21 dan pre i nakon teljenja.Pravilna ishrana i ...

www.inberg.rs

Primena ultrasonografije u ginekologiji i reprodukciji mlecnih

Kvalitet plodnosti i reprodukcije izra`ava se kroz vrednosti nekoliko parametara: interval izme|u dva uzastopna teljenja (optimum 365 dana), procenat steonih krava godi{nje (optimum 80% zapata se oteli), period involucije (optimum 100% krava da zavr{i puerperijum do 60 dana posle teljenja), period od ...

www.nirvot.org.rs

DRŽANJE GOVEDA U SUSTAVU KRAVA - TELE

U svojoj praksi autor je to isto isprobao i nakon prva dva pripusta s limuzinom (radi lakšeg teljenja), dva put pripustio bika šaroleja, a potom dvaput simentalca na šarole krave i dobio potvrñene ove rezultate: • prvo teljenje *šarole X limuzin , junad starosti 7*8 mjeseci, 270 kg • drugo ...

www.uug-mokro-polje-novska.hr

USLOVI ZA REGRESIRANJE REPROMATERIJALA

Mleko ne sme da se stavlja u promet ako je dobijeno 15 dana pre ili 8 dana posle teljenja. Naime sekret koji se luči u tom periodu ne smatra se mlekom u uţem smislu.Što se tiče hemijskog sastava mleka domaćeg Simentalca on je sledeći: Voda.....87,3 Suva materija..... 12,7 Mast ...

psss.rs

Prof. dr.sc. I. Karadjole

PO ELJNE OSOBINE SIMENTALSKE PASMINE GOVEDA •Tip goveda -kombinirani (meso-mlijeko) •Zrelost pasmine -srednje zrela •Te ina uzrasle krave (kg) -650-700 •Visina grebena krave (cm) -136-140 •Dob kod oplodnje (mj.) -14-16 •Dob kod prvog teljenja (mj.) -23-25 •Trajanje proizvodnog ...

www.vef.unizg.hr

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ...

Bilten 01-2010 strana 2 Celoţivotna plodnost plotkinja se izraţava tako što se vremenski period u danima od prvog do poslednjeg teljenja podeli sa brojem teljenja umanjenim za jedan dan 4.

www.psss.rs

Primena ultrasonografije u dijagnostici ranog graviditeta mle ...

Interval izme|u dva uzastopna teljenja Optimalno oko 365 dana 2. Procenat steonih krava godi{nje Optimalno oko 80% 3. Period involucije Optimalno kod 100% krava, zavr{en puerperijum do 60 dana posle teljenja 4.

www.nirvot.org.rs

Divlji izvorni oblici domaćih goveda

PO ELJNE OSOBINE SIMENTALSKE PASMINE GOVEDA •Tip goveda -kombinirani (meso-mlijeko) •Zrelost pasmine -srednje zrela •Te ina uzrasle krave (kg) -650-700 •Visina grebena krave (cm) -136-140 •Dob kod oplodnje (mj.) -14-16 •Dob kod prvog teljenja (mj.) -23-25 •Trajanje proizvodnog ...

www.vef.unizg.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Teljenja