Takvo

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA VOJVOĐANSKE BANKE AD NOVI SAD

2 radi korišćenja usluga i koje je Banka kao takvo identifikovala. Banka slobodno odlučuje o izboru klijenata. who has contacted the Bank with the aim of using the services and who has been identified as such by the Bank.

www.voban.co.rs

medicina 2009, Vol. 45, No. 4, p. 389-393 390 http://hrcak ...

Nakon punkcije i provedene antimikrobne terapije, bolesnik tijekom kontrolnih pregleda više ne navodi prethodno opisanu simptomatologiju, a takvo se stanje zadržalo kroz svih pet godina nakon provedenog liječenja.

hrcak.srce.hr

STANDARDISATION OF LANGUAGE AND IDEOLOGY

Jezik ne posjeduje moral pa stoga ne moze biti ocjenjivan kao bolji ili lošiji, pravilan ili nepravilan, mi smo oni koji mu pridajemo takvo značenje.

www.filozof.org

Centralni hemangiom donje čeljusti: prikaz slučaja

Prikazani slučajevi potvrđuju takvo mišljenje. Ključne riječi hemangiom; bolesti krvnih žila; donja čeljust 1 Klinički zavod za oralnu kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava Clinical Department of Oral Surgery, University Hospital Dubrava 2 Dom zdravlja Zagreb - Zapad Health Clinic Zagreb West 3 Odjel za ...

hrcak.srce.hr

Serbia Property Market

4 King Sturge: Serbia Property Market 2009 •*Trenutno,*trgovci*vrše*pritisak*da*se*smanje* cene*iznajmljivanja*maloprodajnih*prostora* kako*za*ulične*lokale,*tako*i*za*lokale*u*šoping* molovima*i*lancima*supermarketa,*zato*što*se* suoč avaju*sa*slabom*prodajom*a*takvo*stanje*će* verovatno*ostati ...

www.kingsturge.com

Nesa čuvanje CP-simetrije

Takvo čivanje ima temeljne posljedice. Izme đu mnogih klasa mogu ćih iskljuzakona za sudare mnogi su, teorijski mogu ći zakoni, tom simetrijom

www.phy.pmf.unizg.hr

OCJENA KRITERIJA MLADIH KONJA U ČEŠKOJ REPUBLICI

Takvi pastuvi dosta otežavaju poređenje na osnovu pastuva, to jest takvo poređenje ima malu vjerodostojnost. Zato smo u ovu svrhu upoređivali samo 65 pastuva, koji su imali 7 i više potomaka.

www.stocarstvo.rs.ba

Mlazno injektiranje – Projektiranje u uvjetima nesigurnosti ...

Kao takvo ima vrlo široku primjenu u geotehnici. Koristi se, između ostalog, za poboljšanje mehaničkih karakteristika tla, ojačanje postojećih

bib.irb.hr

POVEZANOST SAMO OPT ERE * IVANJA S POZITIVNIM I NEGATIVNIM ...

Takvo stajaliöte potvrdilo je i istraûivanja Hobden i Pliner (1995) u kojem su autorice, da bi odredile koristi li pojedina osoba internalne ili eksternalne standarde, primijenile Viöedimnezionalnu skalu perfekcionizma (MPS-H, Hewitt i Flett, 1991) .

bib.irb.hr

Status of Pb and Cu in the calcareous soils of Ćemovsko field

Povezujući zrak i vodu, tlo obezbjeđuje esencijalna dobra i usluge i, kao takvo, predstavlja osnovni dio kopnenih ekosistema. Tlo predstavlja jezgro i izvor ivota svakog kopnenog ekosistema.

eusoils.jrc.ec.europa.eu

Other sites you could try:

Find videos related to Takvo