Svojinske

Centar za privatizaciju

2 1. PRAVNI OKVIR PROCESA PRIVATIZACIJE U Republici Srbiji, počev od 1991. godine do danas materija svojinske transformacije društvenog kapitala bila je regulisana ...

www.rpkpancevo.com

OSNIVAČKI AKT AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR - PIROT

SKUPŠTINA AKCIONARSKOG DRUŠTVA TIGAR Referentni broj Ključne reči: OSNIVAČKI AKT, AKCIONARSKO DRUŠTVO 55500.60101.A Autor: P.Manić Potpis: Odobrio: Lj.Mitić ...

www.tigar.com

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae LIČNI PODACI Ime i prezime: Mira Šunjić-Beus Datum i mjesto rođenja: 5. 10. 1942. godine u Mostaru Adresa stanovanja: Sarajevo Telefon: Posao ...

www.efsa.unsa.ba

KONVERZIJA PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE

Zakonom o planiraniranju i izgradnji predviđena je konverzija prava korišćenja na građevinskom zemljištu u pravo svojine. Zakon poznaje kategoriju konverzije bez ...

hs-lcc.com

Beleška o održanoj javoj raspravi o Predlogu strategije ...

21000 NOVI SAD, NARODNOG FRONTA 10 TELEFON: +381 21 480 20 70 FAKS: +381 21 466 226 e-mail: [email protected] Broj: Sl-IV/11 Datum: 06.10.2011. Beleška o održanoj ...

www.pks.rs

SOCIOLOGIJA NA UNIVERZITETU CRNE GORE

234 Sonja Mijušković Filozofski fakultet Nikšić SOCIOLOGIJA NA UNIVERZITETU CRNE GORE SOCIOLOGY AT THE UNIVERSITY OF MONTENEGRO ABSTRACT: University as the last ...

www.socioloskaluca.ac.me

INICIJATIVE ZA STIMULISANJE LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA

Microsoft Word - Studija razvoja lokalne ekonomije Grada Nisa-Drugi deo _2_.doc

www.ni.rs

Centralna Depozitarna Agencija

2 Na osnovu člana 20, tačka 20.2 alineja 15. Statuta Centralne Depozitarne Agencije a.d. Podgorica (broj 02-196 od 30.06.2008), Odbor direktora Centralne ...

www.cda.co.me

Eurobank EFG a.d., Vuka Karadzica 10, 11000 Beograd, Srbija, MB ...

Eurobank EFG a.d., Vuka Karadzica 10, 11000 Beograd, Srbija, MB 17171178, PIB 100002532, SWIFT EFGBCSBG 1. Otvaranje tekuceg / ziro racuna Opening current / gyro ...

www.eurobankefg.rs

ZAKON O POSEBNIM USLOVIMA PRODAJE ODREĐENIH NEPOKRETNOSTI U ...

ZAKON O POSEBNIM USLOVIMA PRODAJE ODREĐENIH NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Službeni glasnik RS", br. 54/1999.) Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi prodaje ...

www.restitucija.gov.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Svojinske