Svoje

RASKOŠAN I DOJMLJIV HOTEL LONE U ROVINJU

Tako će svi međusobno prostorno bliski i dijelom povezani hoteli poboljšati svoje mjesto na tr- ištu, produ iti svoje poslovanje na cijelu godinu i dostići punu učinkovitost.

www.casopis-gradjevinar.hr

U R E D B A O O S N I V A NJ U

Ako HZN u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti HZN-a. Ako HZN u obavljanju svoje djelatnosti iska e gubitak, odluku o načinu snošenja gubitka donosi Vlada Re-publike Hrvatske na prijedlog Upravnog vijeća.

www.hzn.hr

OPTERE**ENJE TENISA**A NA RAZLI**ITIM PODLOGAMA

Budu**i je nemogu**e predvidjeti interakciju igra*a koja ovisi o mnogobrojnim faktorima (fizi*kim, tehni*kim, takti*kim, mentalnim, klimatskim &), pouzdanije je utjecaj na prostorno vremenske odnose razmotriti sa stanovi*ata razlika koje nastaju uslijed promjene vrste podloge (koje zadr*~avaju svoje ...

hrcak.srce.hr

UPUTSTVO ZA PODEäAVANJE MAIL KLIJENTA

UPUTSTVO ZA PODEäAVANJE MAIL KLIJENTA odaberite u Outlook Express-u: 1. Tools ... Accounts ... Add ... Mail 2. U polje Display name ukucajte svoje ime i prezime Kliknite Next > 3.

www.beotel.net

STOJAN KERBLER

V letu 1960 je bil dele`en prvih priznanj za svoje fotografsko delo, leta 1963 pa je skupaj z nekaj fotografi iz drugih {tudentskih fotoklubov ustanovil Fotogrupo [OLT. 6 [tudentska organi-zacija jim je omogo~ila delo v dobro opremljeni temnici, mladi pa so kot skupina bolj organizirano nastopali na raz- ...

www.photo-kerbler.com

SECOND ANNOUNCEMENT

Učesnici bi trebalo da pripreme svoje radove (10 strana za pregledno predavanje po pozivu; 8 strana za pozivno predavanje, 6 strana za kratko saopštenje i 4 strane za poster) koristeći link koji je dat na nasoj internet prezentaciji ( http://nkas.aob. rs/Proceedings.aspx ) .

nkas.aob.rs

Contents / Sadržaj

Tako su i došli i pronašli svoje beogradsko stanište kod Starog Sajmišta, ispod mosta, gradeći male kolibe na mestu gde ih niko neće dirati.

www.modukit.com

Halo , tukaj slovenski Mediteran!

UDELEŽENCI Poletni tečaji so namenjeni vsem, ki bi se radi naučili slovenskega jezika, tako popolnim začetnikom kot tistim, ki osnove slovenskega jezika že znajo, pa bi radi svoje znanje še izpopolnili.

www.uni-klu.ac.at

Upute za usmena i poster izlaganja

Autori se ljubazno mole da najmanje pola dana prije svojeg izlaganja daju svoje datoteke s prezentacijama na CD ROM-u ili USB sticku osoblju zadu enom za tehničku podršku kongresa, a za jutarnje sekcije dan ranije .

www.5hkmr.hr

HRVATSKI DIZAJN

Na konferenciji su među glavnim predavač ima bili Saša Begović iz 3LHD-a, Aleksandar Laslo, prof. Karim Šerman sa zagrebačkog Arhitektonskog fakulteta te teoretičar arhitekture Maroje Mrduljaš, koji su, svaki iz svoje perspektive, obuhvatili socijalne, političke i ideološke implikacije ...

www.dalcasa.com

Other sites you could try:

Find videos related to Svoje