Svjesni

Strojarstvo 51 (3) 239-248 (2009) N. LOVRIN et. al., Some ...

Inženjeri moraju biti svjesni etike u svom profesionalnom radu i ne smiju imati na umu samo profit, jer kad stvari krenu krivim putem, uvijek je u pitanju etička dimenzija.

hrcak.srce.hr

Radna skupina za akutni koronarni sindrom, Hrvatsko ...

2008;3(Suppl 1):S2. nastojali obuhvatiti veliki broj akutnih stanja u kardiologi-ji, svjesni smo da Êe neka, radi kratkoÊe vremena, ostati za raspraviti u nekoj novoj prilici (primjerice pluÊna emboli-ja, hipertenzivna kriza i dr.).

www.kardio.hr

Profil kompanije Company Profile

Svaki dan radimo na tome da osiguramo da su specifične potrebe naših kupca zadovoljene na najbrži, najefikasniji, najpouzdaniji i najekonomičniji mogući način, jer smo svjesni da možemo biti uspješni samo ako su naši kupci uspješni.

www.heidelbergcement.com

International Workshop :: April 16-23, 2001 :: Dubrovnik ...

Sudionici radionice su vrlo svjesni kompleksnosti ovog projekta. Tako er su svjesni da je tjedan dana prekratak period da bi se prona ala potpuna rje aenja i bila

www.agr.unizg.hr

STRUČNI I SPECIJALNI RAD KNJIŽNIČARKE S POKRETNO ...

U Zavodu smo svjesni koliko su važne stručne i ljudske kvali tete profesora i svih drugih zaposlenih (psiholozi, terapeuti, logopedi, socijalni

www.hkdrustvo.hr

Status of Pb and Cu in the calcareous soils of Ćemovsko field

Mi smo toga u potpunosti svjesni. Naučni skupovi o tlu bi trebali biti samo putokazi i prilika da se prezentiraju fokusi naših istra ivanja i njihovi rezultati.

eusoils.jrc.ec.europa.eu

Fakultet za turizam, hotelijerstvo i trgovinu Bar Wild Beauty

sagledavanju postojećeg stanja kada je u pitanju turizam, svjesni da održiva valorizacija turističkih potencijala i uopšte izazovi koje nameće turistički razvoj zahtijevaju stalno praćenje

www.gov.me

DIREKTORJI IN PROCES DELEGIRANJA V SREDNJIH ŠOLAH ...

Prema Korenu (1999:152) direktori delegiraju zadatke, a da nisu potpuno svjesni značaja toga procesa. Sve su to razlozi zbog kojih je interesantno istra iti poroces delegiranja u srednjim školama Tuzlanskog kantona, jer kao proces sigurno nije nepoznat u srednjim školama, ali ga prema mojim ...

www.ediplome.fm-kp.si

Mjerenje arterijskoga tlaka Measurement of Arterial Pressure

Svjesni ograničenja ove tehnike moramo poštivati osnov-ne preporuke za mjerenje AT-a živinim tlakomjerom koje su modifi cirane i prilagođene na temelju recentnih preporuka i iznesene su na tablici 3.

hrcak.srce.hr

Moderna izborna kampanja - od plakata do Facebooka

manjgura.hr •Što se to odjednom promijenilo? •Jesmo li pobjednici ili gubitnici? •Jesmo li svjesni veličine promjene? manjgura.hr

politika.primjena.com

Other sites you could try:

Find videos related to Svjesni