Sustavima

Evolucija radijske pristupne mreže u mobilnim sustavima ...

Ericsson Nikola Tesla Revija19/2006/2 54 Tomislav Blajić Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, Hrvatska Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, Croatia Tomislav Blajić Ključne riječi: Dugoročna evolucija 3G sustava Super 3G Brzi paketni pristup silaznom vezom Unaprijeđena uzlazna veza ...

www.ericsson.com

Time Optimal Control of Piecewise Affine Systems

time optimal control of piecewise affine systems vremenski optimalno upravljanje po dijelovima afinim sustavima doctoral thesis doktorska disertacija

act.rasip.fer.hr

METAPODACI U INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA ZA MATERIJALE METADATA ...

METAPODACI U INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA ZA MATERIJALE METADATA IN THE MATERIALS INFORMATION SYSTEMS . Tomislav Filetin Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za materijale Sa etak: Analize strukture bibliografskih i faktografskih baza podataka, informacijskih sustava ...

titan.fsb.hr

SVOJSTVA ZAMJENSKIH RADNIH TVARI PROPERTIES OF ALTERNATIVE ...

istraživanjem ponašanja novih radnih tvari u kompresorskim sustavima. Osim eksplozivnih ugljikovodika HC (butan, propan) na tržištu se pojavljuju HFC i njihove mješavine.

www.fsb.unizg.hr

Strojarstvo 52 (3) 303-313 (2010) M. A. KHAN et. al., Control ...

Njegova primjena posebno je pogodna u sustavima sa velikom redukcijom, u kratkotrajnim misijama i sustavima s manjom izlaznom snagom; ipak ukazano je i na nekoliko nedostataka: nije preporučljivo koristiti ga pri većim snagama i u dužem vremenskom razdoblju uslijed većih toplotnih gubitaka.

hrcak.srce.hr

Enterprise Content and Business Process Management

Također, optimizacija ulaganja u informacijske tehnologije (IT - Inform ation Technology ) zahtijeva od takvih rješenja i mogućnost integracije sa specijaliziranim poslovnim sustavima u kojima se generiraju različite poslovne informacije.

www.ericsson.com

International Workshop :: April 16-23, 2001 :: Dubrovnik ...

sustavima i sustavima ljudske djelatnosti. Sve je to bilo prou eno na odgovaraju im modelima i prikazano kompjutorski generiranim kartama koje su izlo ~ene na

www.agr.unizg.hr

TRENDS IN INTEGRATED DESIGN OF MODERN COMBATANTS SHIP ...

i do promjena u propulzijskim sustavima. U svjetlu ograničavanja troškova gradnje te operativne službe, a povezano s mogućnošću onesposobljavanja temeljnih brodova ratne

www.fsb.unizg.hr

AUTOMATIZACIJA U PROMETU 2011

Teme / Topics ♦ Automatizacija u prometnim procesima / Automation in transport processes ♦ Odrûavanje opreme za automatizaciju u prometnim sustavima / Maintenance of automation equipment in transportation systems ♦ Inteligentni prometni sustavi / Intelligent transport systems ♦ Ekspertni sustavi u ...

www.korema.hr

Akreditirano certifikacijsko tijelo: Accredited Certification ...

zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom („Narodne novine” br. 34/10) Equipment of group I and

www.ex-agencija.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Sustavima