Stranim

Srbija bliža stranim investitorima

74 AUSTrIJA - BEČ Predstavništvo Privredne komore Srbije Vera Vidović, direktor Ul. Johannagasse 1­3, A­1050 Beč, Austrija Tel.: 4315/44 02 94 Faks: 4315/44 02 94 e-mail: [email protected], web: www.pks.rs/at BElGIJA - BrISEl Predstavništvo Privredne komore Srbije Gordana Zrnić, direktor WTC ...

www.promoney.rs

ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA

1 ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA "Slu beni list SRJ", br. 3/2002 Usvojen 16. januara 2002. Oblast primene Član 1. Ovaj zakon ureduje strana ulaganja u preduzeća i druge oblike za obavljanje delatnosti radi sticanja dobiti (u daljem tekstu:preduzeća) u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

www.nbs.rs

untitled [www.scriptamedica.com]

... n. tomiĆ 53 apstrakti radova publikovanih u stranim Časopisoma/abstracts of papers published in foreighn journals 58 new books/nove knjige 60 uputstvo autorima/instructions for contributors ...

www.scriptamedica.com

ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA (“Službene novine Federacije ...

ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/01 i 50/03) IZVOD Zakonom o stranim ulaganjima uređena su prava, obaveze i povlastice stranih ulagača, oblici

www.pksa.com.ba

General Reference Works: Montenegro

Ogled bibliografije o Crnoj Gori: na stranim jezicima = Essai de la bibliographie sur l e Montenegro : en langues etrangeres / Pero Đ. Šoc. Beograd : Srpska akadem ija nauka, 1948.

www.wisc.edu

Zakon o uslovima za zasnivanje radnog odnosa

Zakon o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim dr avljanima (1978) _____ Zakon o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim dr avljanima "Slu beni list SFRJ", br. 11/1978 i 64/1989 i "Slu beni list SRJ", br. 42/1992 ...

poslovi.infostud.com

Darko Lon čari ć - Profiliranje u čiteljskih kompetencija

stranim jezicima; 3. matemati čka kompetencija i osnovne kompetencije u znanosti i tehnologiji; 4. Digitalna kompetencija; 5. U čiti kako u čiti; 6.

bib.irb.hr

scriptamedica.com

... prevodi proširenih apstrakta članaka koje su autori iz Bosne i Hercegovine publikovali u časopisima koji izlaze na stranim jezicima. Zainteresovani mogu od autora tražiti elektronsku verziju originalnog članka.

scriptamedica.com

www.mnje.com

Zemlje Centralne i Istočne Evrope su, još prije deset godine, široko otvorile vrata stranim direktnim investicijama. Njihov rast je bio utemeljen na produktivnosti, ...

www.mnje.com

UGOVOR O LICENCI ZA BLACKBERRY SOFTVER

bbsla (serbia) 081407 (serbian) (uk version 081007) ugovor o licenci za blackberry softver molimo da pro Č itate ovaj dokument pa ljivo pre instaliranja ili upotrebe softvera.

www.telenor.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Stranim