Stavak

UNITED NATIONS

GE.06-60929 UNITED NATIONS Distr. GENERAL FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.2 30 March 2006 Original: ENGLISH CONFERENCE OF THE PARTIES SERVING AS THE MEETING OF THE PARTIES TO THE KYOTO PROTOCOL Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol on its ...

unfccc.int

AIRWORTHINESS DEPARTMENT PROCEDURES MANUAL

Propis koji se primjenjuje: Regulation reference: Odredba članka 101. stavak 1 i stavak 2 Zakona o zračnom prometu („Narodne novine" broj 69/09) , dio koji se odnosi na kontrolirane aerodrome, Pravilnik o letenju zrakoplova („Narodne novine" broj 109/09), Čl. 135-149. u kojima su opisani postupci ...

www.ccaa.hr

OT - Optima Telekom d.d.

PRA • ITU6T I.320 ISDN protocol reference model • ITU6T I.421 Primary rate ISDN user interface • ITU6T I.431 Layer 1 6 Primary rate interface specification Pravna regulativa U svrhu usklađenja sa člankom 49 Zakonom o elektroničkim medijima stavak 3; „Operatori usluga s dodanom vrijednosti moraju ...

www.optima.hr

Identifying Syntactic Patterns in Croatian WordNet Synset ...

... umjetnost izražavanja tonovima, glasovima i šumovima-->> [ hypernym ] *[n] auditorna komunikacija:1, slušna komunikacija:1 <<-- [ category_member ] *[n] glazba:3, muzika:3 <<-- [ category_member ] *[v] svirati:3 <<-- [ hyponym ] *[n] odlomak:2, pasus:1, glava:1, stavak:1 <<-- [ hyponym ] *[n] skladba:1 ...

bib.irb.hr

Na temelju clanka 112. stavak 1. Zakona o radu («Sluzbene ...

Na temelju clanka 112. stavak 1. Zakona o radu («Sluzbene novine FBiH», broj: 43/99, 32/00 i 29/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Udruzenje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, na strani

okusk.com.ba

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima ...

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (Slu beni glasnik Republike Srbije, broj 33/2002, 37/2002, 42/2003), Općinska izborna komisija općine Subotica, na sjednici odr anoj dana 08. rujna 2004. godine, utvrdila je ZBIRNU IZBORNU LISTU ZA IZBOR VIJEĆNIKA SKUPŠTINE ...

www.subotica.rs

RJEŠENJE O OSNIVANJU UZGOJNIH PODRUČJA ZA DIVOKOZE - Na ...

27 Na temelju članka 17. stavak 4. Zakona o lovstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 4/06), na prijedlog županijskih ministarstava mjerodavnih za poslove lovstva, federalni

www.lovackisavez-hb.ba

LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U HRVATSKOJ I STRATEGIJA LOKALNOGA ...

... management marina , Visoka pomorska škola u Splitu, Split, 2002. 5 Vlatko Jadrešić, Nautički turizam , Pedagoška akademija Zadar, Zadar, 1978. 6 Tihomir Luković, „Naše more", br. 1-2, lipanj 2007. 7 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN, 142/99), članak 2. stavak 1. ...

hrcak.srce.hr

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ...

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/11) i članka 59. Statuta Općine Suhopolje („Sluţ beni glasnik“ br. 7/11.), načelnica Općine Suhopolje donosi,

www.suhopolje.hr

HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Na temelju ...

Nacrt prijedloga Cjenika usluga HKOIG v6.10.2010. HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE Na temelju članka 28. stavka 1. u svezi s člankom 39. stavak 2.

www.hkoig.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Stavak