Spomenik

Spomenik Viktoru Dykuna Lopudu arhitektaNikole Dobroviæa

Dubravko Baèiæ Sveuèilišteu Zagrebu Arhitektonskifakultet HR-10000 Zagreb, Kaèiæeva 26 Izvorniznanstvenièlanak UDK 725.94 (497.5 Lopud, Dobroviæ, N.) ã 1936" Tehnièkeznanosti /Arhitekturaiurbanizam 2.01.04-Razvojarhitektureiurbanizma iobnovagraditeljskognaslijeða Èlanakprimljen ...

hrcak.srce.hr

www.beogradcvor.rs

www.beogradcvor.rs

VSE, KAR VAS VABI

Bogata cerkev, ki je kulturni spomenik državnega pomena, je bila prvič omenjena že leta 1526. / Golčaj, lying on the slope above the Radomlja river, is famous for its church with typical coffered renaissance ceiling.

www.razvoj.si

MARIJANA RICL NEW GREEK INSCRIPTIONS FROM PELAGONIA AND ...

Spomenik 71, p.190.-191; Spomenik 98, p.184-189; Mikulčić, Pelagonija p.67; Papazoglou, Villes p.292-305; ead., Les stèles éphébiques de Stuberra, Chiron 18,1988,233-270. 31 Cf. Lj.Kepeska-K.Kepeski, Istražuvanje na sektorot "B" - Stibera, Mac.Acta Arch. 11,1987[-89], (1990),161-170. 32 Vučković ...

www.uni-koeln.de

UMJETNOST I DUHOVNOST - [email protected] ZNA^ENJA

Namjerau p r v o j radionici je istra`ivati zna~enja i osvje{tavati njihove univerzalne razine u kozmi~kim metaforama arhitekture i ljudskog tijela; upoznavanje s time da je svaki hram/grad spomenik preobrazbe u postojanje palog na~ela, kozmi~kog ~ovjeka.

infoz.ffzg.hr

Family Tree Maker's Genealogy Site: User Home Pages ...

Fotografirano 1969. ● Ilija GolubTombstone/Spomenik. (31 KB) On cemetery Suvaje, Bukovica, Bosnia./Spomenik Ilije Golub na groblju Suvaje, Bukovica, Bosnia. ● Bukovica 1968. 2nd class.

orlovac.eu

Natpis carice Faustine iz zvonika splitske katedrale ...

Spomenik*je*u*lapidariju*Muzeja*izložen*pokraj*zidanog*stupa* pa*se*vidi*samo*njegova*lijeva*bočna*strana,*ugrubo*obrađena* zubač om,*na*kojoj*je*u*donjem*dijelu*okrugla*udubina,*a*na*vrhu* četvrtasto*žljebasto*udubljenje.*U*četvrtastim*utorima*sačuvani*su* još*tragovi*metalnih*spona.

hrcak.srce.hr

Dumbarton Oaks Papers, No. 56

... area, the outlines of several large buildings are visible. 12 When Radojcˇic´ visited the site, he saw near the foot of the acropolis the walls of a large early Byzantine basilica, 13 which 298 ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATION AT KONJUH IN 2000 4 N. Vulic´, "Anticˇki spomenici nasˇe zemlje, " Spomenik 98 (1941 ...

www.doaks.org

Project Dimitrija Tucovica RESIDENTIAL /BUSINESS BUILDING

Vukov Spomenik Square 2. Sport Center and park "Tasmajdan" 3. Law Faculty 4. Green Market "Kalenic" 5. "SvetiSava" Temple 6. Shopping Mall "Zira" 2 1 5 4 3 6

www.yukapital.com

Heavy metals concentration in soils from parks and green ...

Vukov spomenik, 15. Slavija. Analytical procedure The dry samples were gently crushed and sieved to 2 mm and 1.00±0.02 g was weighed for analysis.

www.doiserbia.nb.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Spomenik