Snspa

International Conference:

Faculty of Public Administration National School of Political Studies and Public Administration (SNSPA) Bucharest - Romania This event is organized with the financial support of the National Authority for Scientific Research, Romanian Ministry of Education, Research and Youth.

www.admpubl.snspa.ro

„Reforma în administraţie. Proces de descentralizare ...

„Reforma în administraţie. Proces de descentralizare, deconcentrare" Dragoş Teodor Rebeleş Troanţă , Facultatea de Administraţie Publică, SNSPA, Bucureşti, România În contextul integrării României în Uniunea Europeană, ţara noastră trebuie să dezvolte un proces complex de ...

www.admpubl.snspa.ro

THE NATIONAL SCHOOL

To receive a hard-copy of the prospectus please contact: Or download an electronic copy in PDF format from www.international.snspa.ro The Centre for International Cooperation National School of Political Studies and Public Administration 6 Povernei St, Bucharest 010643, Romania Phone: +4021 318 ...

assessingaccession.eu

TRATATUL DE LA LISABONA

Diplomat si profesor de relatii internationale si integrare europeana la SNSPA, Bucuresti. Autor al unor lucrari de specialitate axate pe cadrul institutional si cel al politicilor Uniunii Europene, ...

mjm.snspa.ro

POLITICI EDUCAŢIONALE ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR

Instrumente: Suplimentul la Diplomă ( Diploma Supplement) Sistemul de credite (modelul ECTS) Sisteme naționale de asigurare a calității care să înlocuiască sau să funcționeze în paralel cu cele tradiționale ale acreditării Cadrul național al calificărilor Reorganizarea programelor ...

mjm.snspa.ro

ghid redactare teza doctorat SNSPA1

1 Anexa 1 Ghid de redactare a tezei de doctorat pentru doctoranzii Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative Teza de doctorat reprezintă produsul principal al studiilor doctorale; teza reprezintă rezultatul cercetării ştiinţifice realizate de doctorand şi trebuie să probeze ...

doctorat.snspa.ro

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ I

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ I.D. TABEL NOMINAL CU CANDIDAŢII ADMIŞI (SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2009) STUDII DE UNIVERSITARE MASTERAT "Managementul sectorului public" Numele şi prenumele Admoniţi D. Silvia Alexandru I. Ludmila Ioana (Prelipceanu) Alexe P. Georgiana Daniela (Ţenu ...

www.apid.snspa.ro

ADMITERE PROGRAME DE MASTERAT 201

1 *^COALA NA*bIONAL** DE STUDII POLITICE *^I ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DE RELA*bII INTERNA*bIONALE *^I INTEGRARE EUROPEAN** ADMITERE PROGRAME DE MASTERAT 201 1-2013 Departamentul de Rela*cii Interna*cionale *_i Integrare European** *DRIIE * ORGANIZEAZ** URM**TOARELE PROGRAME MASTERALE PENTRU ...

www.dri.snspa.ro

MINISTERUL EDUCA Ţ IEI, CERCET Ă RII, TINERETULUI Ş I ...

ministerul educaŢiei, cercetĂrii, tineretului Şi sportului Şcoala naŢionalĂ de studii politice Şi administrative facultatea de administraŢie publicĂ

doctorat.snspa.ro

PROGRAME DE MASTERAT 2010-2012

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Toate programele de masterat oferite de DRIIE sunt acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi îndeplinesc standardele europenede învăţământ şi cercetare.

www.dri.snspa.ro

Other sites you could try:

Find videos related to Snspa