Smjelo

Primarnu dijagnozu anaplastičnog karcinoma štitnjače ...

Slučaj je zanimljiv zato što podsjeća na to koliko je važno imati detaljnu sustavnu anamnezu i obaviti ekstra-/intraoralni pregled tijekom inicijalne procjene pacijenata u stomatološkoj ordinaciji, što se ne bi smjelo zanemarivati ako se u kli-nikama žele izbjeći nepotrebne intervencije.

hrcak.srce.hr

KRITERIJI ZA UČINKOVITIJE TRGOVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U ...

... kazne; • Treba biti široko primjenjiv (regionalno, EU) - poticaj za stvaranje regionalnih operatora sustava; • Kompatibilan s ostalim europskim, regionalnim i nacionalnim prioritetima - kao što su tarifna politika, mre na sigurnost opskrbe i razvoj obnovljivih izvora energije - ne bi smjelo biti ...

bib.irb.hr

Zahtjevi preduvjetnog programa GAP/GMP / GHP specifični za ...

Ţivotinje koje pokazuju kliniĉke simptome bolesti treb aju biti odvojeno ili se muzu posljednje, ili se muzu pomoću zasebne muz ne opreme ili ruĉno, a takvo mlijeko ne bi se smjelo koristiti za ljudsku ishranu.

www.bosniafarma.ba

R mano èaæipe

Upravo u tom smislu me**u brojnim temama ovoga broja uvršteno je i pismo predsjednika Udruge Roma Grada Zagreba i Zagreba*ke upa-nije Alije Meši˛a saborskom zastu-pniku Nazifu Memediju, u kojem ga podsje˛a na goru˛e probleme *ije se rješenje više ne bi smjelo odga**ati.

www.umrh.hr

Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija ...

Razlog je tome izbjegavanje nesporazuma o tome sma-tra li se pojedino ponašanje diskriminatornim ako nije propisano posebnim aktom (iako takvih nesporazuma ne bi smjelo biti s obzirom na ustavnu zabranu diskri-minatornog ponašanja uz upotrebu otvorene klauzule pri navođenju diskriminacijskih razloga).

www.zgombic.hr

Croatian Franciscan Hrvatski IUDQMHYDÿNL Herald Vjesnik

lju, smjelo promicati oblike podjele L QD]RþQRVWL PHÿX VLURPDVLPD GD-QDãQMLFH NDNR EL åLYRW PQRJLK ELR pravedan, dostojan ljudske osobe i

www.croatianfranciscans.org

NADBISKUPU STADLERU

Po kamenju, kud stupala Ti noga, Po oštrom trnju bijelo buji cvijeće; Kud znoj Ti pado, rosne ruže cvatu, Što Ti uvenut u vijekove neće; Kud suza pala, Božje crkve stoje I smjelo strše u nebesa plava - Pa ruže, crkve pjevaju Ti gromko: Sijaču Božji, hvala Ti i slava!

www.josip-stadler.org

ŠTO JE B5A ORGANSKO TEKUĆE GNOJIVO (MYCOPLASMIC AKTIVATOR ...

Nebi ih se smjelo primjenjivati u razdoblju kada sunčeve zrake dolaze okomito i snažno. 2 - oprema za korištenje i aplikaciju B5A prvo bi trebala biti očišćena temeljito i bez kemijskih rezidua. 3 - gnojiva i aktivator tla u B5A grupi nikada ne treba koristiti zajedno s bilo kojim drugim ...

www.eko-gnojivo.com

Državljanstvo i apatridnost: Priručnik za parlamentarce ...

3 Predgovor “Svatko ima pravo na državljanstvo. Nikome ne bi smjelo biti samovoljno uskraćeno pravo na državljanstvo, odnosno pravo na promjenu državljanstva”.

www.ipu.org

KUR'AN JE ŽIVA BOŽJA RIJEČ

Islamska zajednica u Hrvatskoj i Zagrebu je, dakako uz pomoć dragih suorganizatora iz inozemstva - Svjetske organizacije za Hifz iz Džebe, Ministarstva Vakufa države Katara… i, naravno, Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj i Medžlisa Islamske zajednice Zagreba - smjelo krenula u ovaj veliki ...

www.islamska-zajednica.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Smjelo