Smatramo

QUALITY POLICY STATEMENT

QUALITY POLICY STATEMENT POLITIKA KVALITETA Politika kvaliteta preduzeća Hotel Vidovićd.o.o. sadr i sve ono što smatramo najva nijim elementima naše poslovne filozofije i usmjerena je na postizanje strateških ciljeva, koji osiguravaju ostvarenje vizije i misije preduzeća.

www.hotelvidovic.com

www.drustvonoa. org

Članovi NOA -Društava za zaštitu ivotinja Banja Luka spremni su da preuzmu svoj dio odgovornosti koja bi dovela do kvalitetnije zaštite i dobrobiti ivotinja u BiH jer smatramo da je opstanak čovjeka neraskidivo u vezi sa opstankom ivotinja i prirode.

www.animalliberationfront.com

TkH 14 - SAMOOBRAZOVANJE: "SAMOUPRAVNI OBRAZOVNI SISTEM U ...

Da bismo izbegli situaciju delovanja u okviru granica sopstvenih znanja i ideologija, kroz čitanje i diskutovanje tekstova i knjiga koje smatramo važnim za temu samoobrazovanja i edu-kacije uopšte, pokušavamo da konstruišemo i izvedemo modele koji su potencijalno šire pri-menljivi.

www.tkh-generator.net

VRHUNSKA TEHNOLOGIJA NAJMODERNIJE BANKE NA BALKANU

At the same time, the IT platform of the National Savings Prvi pregovori }e biti sa EBRD, i smatramo da }emo do kraja leta uspeti da ih okon~amo i da }emo imati EBRD u na{em kapitalu.

www.promoney.rs

Company profile rofil firme

Spojem najnovijih tehnologija i našeg znanja i inovativnosti, želimo osigurati stalan rast i prosperitet naših klijenata, što smatramo i našim uspjehom i podstrekom za dalji rad. o ur miSSion n a { a miSija Q uality t otal V alue of o wnerShip C lient i nnoVation n ew i nSightS and C apabilitieS e ffiCienCy p rompt and f aSt ...

simecosystems.com

PREFACE

Sada, kada smo došli do tih poglavlja, koja su iz političkih razloga bila izostavljena, smatramo da zaslužuju da budu objavljena. Njima će se Magnum crimen , konačno, kompletirati.

www.krajinaforce.com

ARTROPLASTIKA KOLJENSKOG ZGLOBA MONOKONDILARNOM ENDOPROTEZOM ...

Zaklju˛ujemo da se parcijalnom artroplastikom mogu uspješno lije˛iti bolesnici s po˛etnim degenerativnim promjenama jednog odjeljka koljena i smatramo da ¸e ova vrsta operacijskog lije˛enja u budu¸nosti biti ¸eš˛a zbog niza prednosti u odnosu na ostale vrste operacijskog lije˛enja.

bib.irb.hr

Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija ...

Ovaj propust donositelja Ko-deksa smatramo nenamjernim, pogotovo ako se uzme u obzir da međunarodni pravni izvori proizvode učinke po sili Ustava, ali smatramo potrebnim i poželjnim uvijek podsjetiti adresate normi, u ovom slučaju službenike, na postojanje obvezujućih međunarodnih izvora, pogo- ...

www.zgombic.hr

ISSN 1451-5776 CD-Rom edition

Zato smatramo da upravo časopisi koji nastaju u ovom regionu treba da ostalom dijelu svijeta iznesu podatke o našoj prirodi. Pored naunih i struč čnih radova obraćamo Vam pažnju i na

www.pmcg.co.me

CATALOG OF EXHIBITORS KATALOG IZLAGAČA

Osnovni principi naseg poslovanja su: posvećenost, kvalitet, pouzdanost, pristupačnost, poštovanje klijenta, fleksibilnost - i ove principe smatramo jednako važnim delom koliko I svaki materijal ili ure-djaje koje ugradjujemo u njih.

www.alexpo.co.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Smatramo