Slobodnom

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

1 ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspola u organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti ...

www.bezbednost.org

A L IBERTARIAN CASE

Journal of Libertarian Studies 13:2 (Summer 1998): 167-186 ©1998 Center for Libertarian Studies A L IBERTARIAN C ASE FOR F REE I MMIGRATION Walter Block * "None are too many."—Reply of an anonymous senior official in the government of Canadian Prime Minister McKenzie King to the question ...

mises.org

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA ...

641. Na osnovu *lana 88 ta*ke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA ("Sl. list RCG", 68/05 od 15.11.2005) Proglašavam Zakon o slobodnom pristupu informacijama, koji je donijela Skupština Republike Crne Gore na drugoj sjednici drugog ...

www.skupstina.me

V O D I * ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU VRHOVNOG DR ...

2 Na osnovu * lana 5. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (»Sl.list RCG« br.68/05), Vrhovni dr avni tu ilac Republike Crne Gore, sa * inio je V O D I * ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU VRHOVNOG DR AVNOG TU IOCA REPUBLIKE CRNE GORE Vodi * omogu * ava pravnim i fizi * kim licima da ...

www.tuzilastvocg.co.me

ZAKON O MEDIJIMA

Clan 2 Republika Crna Gora (u daljem tekstu: Republika) garantuje pravo na slobodno osnivanje i nesmetan rad medija zasnovan na: slobodi izra avanja mišljenja; slobodi istra ivanja, prikupljanja, širenja, objavljivanja i primanja informacija; slobodnom pristupu svim izvorima informacija; zaštiti ...

www.gov.me

Na osnovu člana 5 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ...

V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SLU BE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE OPŠTINE NIKŠIĆ Na osnovu člana 5 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl

www.niksic.me

IZMIJENJENO I DOPUNJENO IZDANJE

Shodno članu 5 Zakona o slobodnom pristupu informacijama («Službeni list RCG», br. 68/05), Ministarstvo finansija objavljuje VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU

www.mf.gov.me

Zakon o slobodnom pristupu informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama I. OSNOVNE ODREDBE Sadr aj Članak 1. (1) Ovim se zakonom uređuje pravo ovlaštenika na informaciju na pristup informacijama koje kontroliraju ili kojima raspola u obveznici prava na informaciju, načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava ...

www.transparency.hr

VEREJNÉ ČO NIE JE TAJNÉ JE TAJNÉ - KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA ...

Čo nie je tajnÉ je verejnÉ Čo nie je tajnÉ ako pouŽÍvaŤ zÁkon o slobodnom prÍstupe k informÁciÁm

www.viaiuris.sk

I. OSNOVNE ODREDBE - Z A K O N - O SLOBODNOM PRISTUPU ...

Z A K O N O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNA^AJA I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona ^lan 1. Ovim zakonom ure|uju se prava na pristup informacijama od

www.mup.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Slobodnom