Sklepa

EN ECB-PUBLIC

EN ECB-PUBLIC DECISION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 14 December 2011 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of

www.ecb.int

Letnik 79 Klinični primer/Case report - ndoscopic evacuation ...

sklepa se je povrnilo po 6 tednih, bolnik pa je pričel z neomejenimi športnimi dejavnostmi po 10 tednih. Minimalno-invazivna endoskopska odstranitev se zdi uspešen operativni poseg pri

szd.si

Der Kirchberg von Deutschfeistritz, Bezirk Graz-Umgebung ...

Na podlagi dokumentacije je mogoče sklepa-ti, da so odkopali stavbo, ki je domnevno obsegala pet prosto-rov. Več ognjišč in najdbe železne žlindre nakazujejo, da je šlo za prostor, kjer so predelovali železo.

av.zrc-sazu.si

31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), Sklepa o ...

Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), Sklepa o izločitvi Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo iz Kliničnega centra Ljubljana in ustanovitvi javnega zavoda Bolnišnica Golnik ...

www.klinika-golnik.si

NA PRODEJ / FOR SALE 2+kk 77 m2 Praha 2-Vinohrady, Rezidence ...

 420 776 247 680  [email protected] cz KONTAKT -MAJITEL : CONTACT -OWNER : KUPNÍ CENA /PURCHASE PRICE 5,992 mil. CZK (včetně DPH, garážového stání a sklepa) (incl. VAT, parking space and storage room)

www.bbprague.cz

Acta 2000/2 PM 5 FOLIJE

Na osnovi hidrokemi~nih zna~ilnosti in posredno tudi rezultatov sledilnih poizkusov lahko sklepa-mo na omejen in s hidrolo{kimi razmerami pogojen dotok iz povr{inskega toka Bele v izvire Vipa-ve (Habi~ 1983, Behrens et al. 1997).

carsologica.zrc-sazu.si

nemška doga

REP: Sega do skoènega sklepa. Visoko nastavljen, in se enakomerno zo uje proti konici. Normalno visi navzdol v nar-avnem loku. Ko je pes pozoren ali se giblje, nosi rep kot sabljo toda ne preveè nad hrbtno linijo.

www.mojpes.net

UNIVERZA V LJUBLJANI

Posamiĉni upravni akt je dejansko upravni posrednik med pravno normo in samo njeno izvršitvijo, ker se pravne norme, ki predpisujejo dejavnost uprave, najveĉkrat izvršijo z izdajo upravnega akta, kot je odloĉba sklepa, odloĉba o dovoljenju, ipd.

www.fu.uni-lj.si

PregLedNI čLANeK/ReView - Novi biološki pristopi pri ...

sti kolenskega sklepa do 6. tedna po opera ciji, kasneje pa razlik v anteriorni tibialni translaciji, stabilnosti sklepa in sili, ki je po trebna za izpuljenje ali pretrganje presadka,

szd.si

- PO opravlja svoje naloge na podlagi sklepa Vlade RS št ...

2 Vsebina predstavitve -Predstavitev organa za potrjevanje -Naloge in odgovornosti organa za potrjevanje -Izvajanje povra čil v državni prora

www.mju.gov.si

Other sites you could try:

Find videos related to Sklepa