Saznanja

II - Metabolizam i Bioenergetika  Metabolizam -

 Mi smo danas u poziciji da proširimo naša ranija saznanja o prirodi anabolizma i katabolizma. Možemo shematski prikazati metabolič ke puteve u kojima su eksplicitno naznač ene dve najvažnije karakteristike metaboliz-ma: prvo, uloga transfera elektrona, i drugo, uloga ATP u oslobaĎ anju i ...

www.biohemija.in.rs

Newsletter 1 Tempus-Projekt: STEAMED Standardizacija u ...

Najznačajniji je dramatično povećanje količine medicinskih saznanja koje se nastavlja eksponencijalno povećavati. Obrazovna podloga mladih medicinskih edukatora (koji započinju svoju akademsku karijeru kao “znanstveni novaci-studenti poslijediplomskih studija) ne uključuje i prethodnu ...

www.mef.unizg.hr

BOLESTI CVIJE]A I UKRASNOG BILJA DISEASES OF FLOWERS AND ...

U udžbeniku su prikazana saznanja mnogih stručnjaka i znanstvenika, ali i vlastitog istraživačkog rada. CONTENT The academic textbook Diseases of Flowers and Decorative Plants introduces the most important casual agents of flower and decorative plant diseases to stud ents at all study levels, as ...

hrcak.srce.hr

TOWARDS SOME NEW METHODS IN TEACHING GEOGRAPHY

Dajući primjere dvaju već uhodanih projekata eli se ukazati na njihov nov pristup u procesu stjecanja cjelo ivotnog obrazovanja kojeg obilje avaju promatranja, istra ivanja, suradnja, primjena i razmjena stečenih saznanja.

hrcak.srce.hr

Hrvatskoga kardiološkog društva

Kao i na našim stručnim skupovima održanim od 2006g. do danas održavanjem 2 Kongresa želimo pomoći našim kolegicama i kolegama da lakše dođu do novih saznanja i razmjene iskustava.

www.hukms.hr

THE CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF ENTOMOFAUNA OF THE ...

Key word: biodiverzitet, insekti, pravokrilci, staništa SYNOPSIS U radu je dat prikaz dosadašnjih saznanja o fauni insekata Morinjskog zaliva u Boki Kotorskoj.

www.pmcg.co.me

NAUČNA I DRUŠTVENA POTREBA SOCIOLOŠKOG IZUČAVANJA EKOLOGIJE

I dok se meñusobni uticaj ekologije i drugih prirodnih nauka smatra razumljivim pro8 cesom razvoja prirodno-naučnog saznanja, njena veza sa društvenim naukama nije dovoljno jasna, tako da se ponekad stavlja pod sumnju.

www.socioloskaluca.ac.me

Crustal structure and seismic activity at subduction zones

Ovaj rad ima za cilj da citaocu ukratko izlozi savremena saznanja o subdukcionim i Wadati-Benioff zemljotresima, cija je pojava iskljucivo vezana za zone podvlacenja.

www.ldeo.columbia.edu

RACIONALNA PRIMENA TUMOR MARKERA CA 125 U GINEKOLOŠKOJ ...

Cilj rada je prikaz najnovijih saznanja i podataka koja se odnose na primenu tumor markera CA 125 u serumu u oblasti ginekološke onkologije. Biohemijska struktura CA 125 CA 125 je prvi put identifikovan kao antigena komponenta visoko-molekularnog glikoproteina primenom monoklonalnog antitela OC125.

www.jugolab.co.rs

Radna skupina za akutni koronarni sindrom, Hrvatsko ...

Nadamo da Êete kao sudioni-ci ovoga simpozija steÊi niz novih saznanja koja Êete moÊi koristiti u svome svakodnevnom radu. S poπtovanjem, clude a large number of emergencies in cardiovascular med icine, we are aware of the fact that due to a lack of time, some of them are to be discussed on ...

www.kardio.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Saznanja