Savjetnik

ZAKON O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DR AVNOM POTICANJU

U NN broj 109 od 20. listopada 1997. godine objavljen je Zakon o stambenoj štednji i dr avnom poticanju stambene štednje i stupio je na snagu 01. siječnja 1998. godine.

www.stambena.savjetnik.com

003-011 Uvod.indd 3 8/25/08 1:56:12 PM

U organizaciji asopisa poslovni savjetnik “100 zlatnih savjeta i odgovora za uspješno poslovanje” Pod nazivom 1. DIO od 9:00h do 11:10h Uvodna rije

www.poslovni-savjetnik.com

HRVATSKI SABOR

HRVATSKI SABOR 1836 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DR AVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenoj štednji i dr avnom poticanju ...

www.stambena.savjetnik.com

Po4urnica i opoziv

26 tajnica.hr 7/2007 POSLOVNA KOMUNIKACIJA PO.URNICA Požurnica je dokument ili oblik negativne komunikacije kojom se prodavač (dobavljač) ili kupac požuruje da izvrš i dogovorene obveze ili nalog, koje proizlaze iz prethod-no sklopljenog ugovora ili narudžbe.

www.poslovni-savjetnik.com

UNIVERZITET CRNE GORE INSTITUT ZA BIOLOGIJU MORA

LABORATORIJA ZA RAZVOJNA ISTRAŽIVANJA I MARIKULTURU rukovodilac, dr Sreten Mandić, naučni savjetnik, marinski biolog • Formiranje centra za marikulturu i razvoj marikulture • Transfer sopstvene i strane biotehnologije u process uzgoja u pri-obalnom području crnogorskog primorja, sa ...

www.ibmk.org

Zaduženja:1972-1981.g. pročelnik Teorijskog odjela ...

1991-1992.g. savjetnik Predsjednika RH za znanost i obrazovanje. 1998-2000.g. savjetnik Predsjednika RH za znanost i obrazovanje. 2007.g. redoviti profesor, PMF, Zagreb, preko dobne granice

knjiznica.phy.hr

U organizaciji časopisa poslovni savjetnik i Tomislava Bekeca

U organizaciji časopisa poslovni savjetnik i Tomislava Bekeca 16.11.2011. (srijeda), Zagreb, hotel Dubrovnik, Gajeva 2 Cjelodnevna konferencija za prodajno osoblje - članove uprave za prodaju, direktore prodaje, voditelje prodaje, prodavače i trgovce KAKO SE PRIJAVITI?

newsletter.poslovni-savjetnik.com

Conformity assessment and CE marking ; Environmental impacts ...

PODACI O PREDAVAČU Ime i prezime Vlatka Rajčić Zvanje, znanstveni stupanj Sveučilišni redovni profesor Doktor znanosti, znanstveni savjetnik Adresa stanovanja Maruševečka 2, Zagreb Telefon, fax, +38514639283, +38514828052 Email, web stranica [email protected] , www.info.grad.hr Adresa ...

www.gradri.hr

OPĆI PODACI

... pripravnik-INGEB, Sarajevo. 1992* 1997 Istraživač saradnik - INGEB, Sarajevo. 1998* 2000 Naučni saradnik - INGEB, Sarajevo. 2002* 2006 Viši naučni saradnik - INGEB, Sarajevo 2002* 2003 VD Direktora - INGEB, Sarajevo 2003* Direktor - INGEB, Sarajevo 2007 * Naučni savjetnik ...

www.pmf.unsa.ba

Prikaz bolesnika s brucelozom i sakroileitisom s klini~kim i ...

... Zoran BARU[I] 1) , dr. med., specijalist infektologije Rok ^IVLJAK 1) , dr. med., specijalist infektolog Tomislav MARETI] 1) , prim. mr. sc., dr. med., specijalist infektolog Miroslav LISI] 1) , prof. dr. sc., dr. med., specijalist infektolog @eljko CVETNI] 2) , dr. sc., dr. vet. med., znanstveni savjetnik Ratimir ...

hrcak.srce.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Savjetnik