Saradnik

IZVJEŠTAJ O RADU KATEDRE ZA EKONOMSKU TEORIJU I POLITIKU U ...

Mr. sc. Jasmin Halebi* Predmet Godina studija /semestar Nastavnik Saradnik a) Ekonomski fakultet Uvod u ekonomiju I/1. Prof. dr. Meho Baši* V.ass. mr. Jasmin Halebi* Ekonomika preduze*a I/2.

www.ef.unze.ba

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

1 FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU Jove Ilića 154, Beograd Izbornom veću Fakulteta organizacionih nauka Odlukom Dekana Fakulteta 05-02 br. 4/39-1 od 02.06.2011. godine, a na predlog Izbornog veća, raspisan je konkurs za izbor jednog saradnika u nastavi za uţu naučnu ...

www.fon.rs

Srbija. 11000 Beograd, Sazonova 83

Srbija. 11000 Beograd, Sazonova 83 Tel. +381 11 3400 831, Fax: +381 11 3400 833 www.kss.rs e-mail: [email protected] PIB: SR100160402 Matični broj: 07062907

www.rkszs.org.rs

ZBORNIK - JOURNAL OF CLASSICAL STUDIES MATICA SRPSKA

Struåni saradnik Odeqewa Julkica Ðukiã Lektura i korektura Tatjana Pivniåki-Driniã Tehniåki urednik Vukica Tucakov Kompjuterski slog Mladen Mozetiã, GRAFIÅAR, Novi Sad

www.maticasrpska.org.rs

SAJAM I KONFERENCIJA O VODI EXHIBITION AND CONFERENCE ON WATER

Vladimir Živanović, Stručni saradnik Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. "Aqua Ultima - blagoslov sa obronaka planine Rtanj" 12 30 - 14 00 Takmičenje Organizator Agencija za reciklažu Republike Srbije

www.expoxxi.rs

КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ...

КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ И РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ (РКСЗС и РКСЦС)

www.rkszs.org.rs

(oglas ili konkurs) Studijski program: - Naziv predmeta - Ime ...

Saradnik: Mr Vu čina Zorić - Asistent - Rad odn. na Fil. fak. Konkurs . 2. Opšta istorija pedagoških ideja . Nastavnik: Dr Saša Mili. ć. Saradnik: Mr Vu

www.ucg.ac.me

O PRIPRAVNIČKOM STA U I STRUČNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH ...

Član 2 Pripravnički sta je praktičan rad pod nadzorom ovlašćenog zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika - mentora, kojim se zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik (u daljem tekstu: pripravnik) osposobljava za samostalan rad, u skladu sa zakonom.

www.dragisamisovic.bg.ac.rs

House Senate

15 House Senate Thursday , February 15, 2007 Joint Health 8:00 a.m. SHR 109 Chair: Stump GOP: Barto, Burns, Groe, Mason, Murphy Dem: Bradley, Lopes, Lopez, Saradnik Presentation by Arizona's Bioscience Roadmap Steering Committee • "Accelerating the Pace Progress Report on Arizona's Biosciences" Water ...

www.countysupervisors.org

Hero of the Taxpayer

... West-Central Phoenix Rep. Theresa Ulmer 18 Champion of Big GovernmentD 24 Yuma County Rep. Ann Kirkpatrick 18 Champion of Big GovernmentD 2 Flagstaff, NE AZ Rep. Pete Rios 18 Champion of Big GovernmentD 23 Pinal County Rep. Lynne Pancrazi 18 Champion of Big GovernmentD 24 Yuma County Rep. Lena S. Saradnik 18 Champion of ...

www.aztaxpayers.org

Other sites you could try:

Find videos related to Saradnik