Samiska

Matematiskt tankesätt inom den samiska kulturen - Utifrån ...

Matematiskt tankesätt inom den samiska kulturen - Utifrån samiska slöjdares och renskötares berättelser

epubl.ltu.se

UMEÅ UNIVERSITET Kulturgeografiska institutionen ...

samiska tankesätt och värderingar (Mijá ednam 1999). I Jokkmokks kommun är de flesta samiska turismföretag kombinerade med renskötseln. De samiska

www.geo.umu.se

Samiska berättelser - ett pedagogiskt hjälpmedel

Samiska berättelser - ett pedagogiskt hjälpmedel Elsy Labba Åsa Sundberg Institutionen för Utbildningsvetenskap Luleå Tekniska Universitet Vetenskapliga handledare: Asta Balto och Gunilla Johansson Sámi allaskuvla och LTU

www.ltu.se

Vad berättar ortnamnen i Härjedalen?

2 Att dokumentera och synliggöra den sydsamiska historien Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Saemieh Saepmense - I det samiska rummet, ett Interregprojekt som syftar till att dokumentera och synliggöra den sydsamiska historien på bägge sidor om riksgränsen Sverige - Norge.

www.samiskarummet.se

Saemieh Saepmesne - I det samiska rummet

Interreg-projekt! Samarbetsprojekt mellan Gaaltije - sydsamiskt kulturcentrum i Östersund, Saemien Sijte i Snåsa och Västerbottens museum i Umeå.!

www.samiskarummet.se

2002-717 Samiska i ettÉ

Samiska i ett nytt årtusende. ANP : . © Nordiska ministerrådet, Köpenhamn . Omslagsbild av Vesa Junttila. Formgivning: Kjell Olsson.

www.sametinget.se

Samiska kulturmiljöer

Det samiska samhllet har genomgått flera stora förändringar. Från början var samerna ett fångstfolk som försörjde sig på jakt, fiske och insamling.

www.ripjakt.se

Kan samisk traditionell kunskap överföras till en ny tid i ...

2008:032 D-UPPSATS Kan samisk traditionell kunskap överföras till en ny tid i den samiska förskolan, och i så fall hur? Gudrun Kuhmunen Carina Sarri Luleå tekniska universitet D-uppsats Pedagogik Institutionen för Pedagogik och lärande 2008:032 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--08/032--SE

epubl.ltu.se

DIRECTORY OF MARYLAND CONTACTS (EFO'S) - THE EMERGENCY FOOD ...

MARY'S SEE CHARLES SOMERSET SEE WICOMICO TALBOT Neighborhood Service Center [email protected] [email protected] A: SANDY REDD C: SAMISKA FRIEND, Contact (410) 822-5015 x311 (410) 822-4594 WASHINGTON Food Resources Inc. [email protected] [email protected] C: RUTH ANNE CALLAHAN, A: LYNN JACKSON, Coordinator ...

www.dhr.maryland.gov

Utställningskatalog för Dálvvas vintersalong 2009

Dálvvas vintersalong 2009 är en jurybedömd utställning som omfattar duodji (sameslöjd), samiskt konsthantverk och konst - allt ifrån traditionell duodji till föremål för dagens samiska vardag.

www.sameslojdstiftelsen.com

Other sites you could try:

Find videos related to Samiska