Revije

Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze ...

14. 12. 2011 . Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij

home.izum.si

VTL CES 2010 Show Report

VTL CES 2010 Show Report Location: Venetian Suite 30-102 Dates: January 7 - 10, 2010 Active Demo System After many months of preparation and careful selection of components for our CES demo, we put together the following active demo system for this year's CES show: Amplification - MB-450 Series ...

vox-audio.com

Simaudio Moon P-3 Preamplifier

Simaudio Moon P-3 Preamplifier Jim Frane Simaudio has designed and manufactured hi-fi electronics since 1980. The company was called SIMA Electronics back then.

www.vox-audio.com

Slovenske znanstvene revije na servisu EBSCOhost

Slovenske znanstvene revije na servisu EBSCOhost Acta Chimica Slovenica SCRLY Slovenian Chemical Society Acta Geographica SCRLY Znanstvenoraziskovalni Center SAZU Anthropological Notebooks SCRLY Slovene Anthropological Society Arhivi SCRLY Arhivsko Drustvo Slovenije Autumn Report SCRLY Institute ...

www.nuk.uni-lj.si

VPLIV OTROäKIH TISKANIH MEDIJEV NA OBLIKOVANJE VREDNOT ...

univerza v ljubljani filozofska fakulteta oddelek za sociologijo oddelek za pedagogiko in andragogiko diplomsko delo vpliv otroäkih tiskanih medijev na oblikovanje vrednot - primer revije ciciban ätudijski program : pedagogika in sociologija kulture mentorici : dr.

www.pedagogika-andragogika.com

Peer Review of NIH Research Grant Applications

Page 1 Peer Review of NIH Peer Review of NIH Research Grant Research Grant Applications Applications Anthony M. Coelho, Jr., Ph.D. Review Policy Officer Office of the Director NIH Office of Extramural Research Important Things to Know: Important Things to Know: 1.

ora.stanford.edu

ACS, AMA, APA, ČIKAŠKI, HARVARDSKI, IEEE, ISO in MLA ...

Okrajšave za revije so navedene v Chemical Abstracts Service Source Index (CASSI). V revijah, ki jih izdaja American Chemical Society, se v naslovih člankov uporablja velika začetnica.

www.pef.uni-lj.si

SPISAK NAGRA-ENIH U»ESNIKA 3. REVIJE

3. REVIJA MUZI»KIH TALENATA U subotu, 12. juna 2010. godine, odrûana je treÊa Revija muziËkih talenata u Velikom Gradiötu. Prema prvobitnoj zamisli inicijatora i organizatora (udruûenje „Dunav art") , Revija je trebalo da traje dva dana, uz više prateÊih programa.

www.dunavart.org.rs

Popolna Pisarna

Rok za oddajo oglasnega gradiva je 14 dni pred izidom revije. Kontakt: Advertising material delivery All ads should be delivered in e-form, in the following file types: - InDesign + links + fonts (MAC&PC) - Quark (ver. 4) + links + fonts (MAC&PC) - Illustrator eps - fonts converted to outlines (MAC&PC) ...

www.pentla.si

Marc L. Greenberg

Glasovna podoba slovenskega jezika skozi čas.” Slovensko jezikoslovje danes / Slovenian Linguistics Today. Posebna številka Slavistične revije 54: 167–175.

www2.ku.edu

Other sites you could try:

Find videos related to Revije