Respiratorne

Respiratorna rehabilitacija bolesnika sa hroničnom ...

Cilj rada bio je da se utvrdi da li istov-remena primena medikamentne terapije i respiratorne rehabili-tacije u HOBP dovodi do značajnijeg poboljšanja PaO 2, PaCO 2 i fizičke kondicije i smanjenja dispnoje nego primena isključivo medikamentne terapije.

www.doiserbia.nb.rs

Osobitosti akutnih respiratornih infekcija u starije djece i ...

MEDICUS 2010. Vol. 19, No. 1, 41 - 49 41 ZAŠTITA ZDRAVLJA ADOLESCENATA - 2. DIO HEALTHCARE IN ADOLESCENCE - pART 2 Sažetak Akutne respiratorne infekcije najučestalije su in-fekcije i najčešće bolesti čovjeka uopće.

hrcak.srce.hr

Conclusion: Non-

Rezultati: Roditelji su na kraju tretmana ispunili anketni upitnik s 10 pitanja o učinkovitosti respiratorne fizioterapije. Rezultati ankete pokazuju da 95% njih primjećuje poboljšanje u procesu disanja djece, a 99 % misli da je respiratorna fizioterapija olakšala i ubrzala izlječenje njihove ...

www.hzf.hr

Akutno trovanje glifosat-surfaktantom sa neurološkim ...

Kako je na prijemu konstatovano postojanje hipoksije, a stanje svesti i poremećaj respiratorne funkcije nisu se popravljali pri pri-meni kiseonika preko maske, bolesnica je priključena na mehaničku ventalciju (MV) modaliteta SIMV.

www.doiserbia.nb.rs

Telitromicin - novi ketolidni antibiotik

U nekoliko bolesnika s miastenijom gravis koji su telitromicin primali zbog infekcije respiratornog sustava zabilje`en je brzi nastup akutne respiratorne insuficijenci-je, potencijalno opasne po `ivot [17].

hrcak.srce.hr

epidemiologija, etiologija i monitoring INTRAhOSPITALNIh ...

Iznosila je za urinarne infekcije 32.1%, infekcije hirurškog mjesta 26.3%, bakterijemije 21.8%, respiratorne infekcije 12.8% i ostale infekcije 6.4% 12.

saliniana.com.ba

OSJETLJIVOST NAZOFARINGEALNIH IZOLATA VRSTE STREPTOCOCCUS ...

Rezultati mikrobioloških pretraga obrisaka nazofarinksa dobivenih u Laboratoriju za respiratorne infekcije (1. siječnja - 31. prosinca 2003., N=33139) Figure 1 Results of the microbiological nasopharyngeal swabs analyses performed in the Laboratory for respiratory infections (01.

www.bioline.org.br

REGISTRATION FORM

Microsoft Word - Vabilo na 25. seminar respiratorne fizioterapije ... FORM 25th POSTGRADUATE SEMINAR ON RESPIRATORY THERAPY I will attend: a) lectures on 6 May YES * NO * b) workshop on 7 ...

www.szaim.org

PRIMARY PULMONARY CHORIOCARCINOMA - CASE REPORT

Progresivno, brzo pogoršavanje opšteg stanja, stepena dispnee, epizoda hemoptizija, doveli su do respiratorne insuficijencije, pre nego što je ordinirana odgovarajuća terapija.

publisher.medfak.ni.ac.rs

FAKTORI RIZIKAZAPOGOR[ANJE ASTME ASTHMAEXACERBATION RISK FACTORS

- Faktori rizika za pogor{anje astme (3) Alergeni Respiratorne infekcije Fizi~ki napori hiperventilacija Promene vremena Respiratorne iritansi Pu{enje Alergeni i iritansi na radnom mestu Gastroezofealni refluks Hrana, aditivi i lekovi Emocionalni faktori Drugi faktori

www.ipb-pneumon.com

Other sites you could try:

Find videos related to Respiratorne