Razloga

Gated SPECT perfuzijska scintigrafija miokarda

Neinvazivna procjena pro-hodnosti stenta, preoperativna procjena vijabilnosti miokarda, postintervencijska (dilatacija i stent) i postoperativna (aor-tokoronarno premoπtenje) evaluacija postignutih rezultata, kao i procjena nuæn osti za invazivnom kardioloπkom obra-dom, samo su neki od razloga ...

www.kardio.hr

saopstenje 12 05 eng objedinjeno

Stanovništvo predstavljaju lica sa uobiajenim mjestom boravka u Crnoj Gori; Uobiajeno mjesto boravka predstavlja mjesto gdje lice uobiajeno provodi dan, bez obzira na privremenu o dsutnost iz razloga rekreacije, odmora, posjete prijatelja ili roaka, poslovne odsutnosti, kao i odsutnosti ...

unstats.un.org

INFORMACIJE ZA DOBIJANJE VIZE

... v SR (minimálny limit krytia nákladov na nevyhnutnú zdravotnú starostlivos* a repatriáciu zo zdravotn˝ch dôvodov je 30.000 EURO) dokumenat o putnom zdravstvenom osiguranju va e&im u SR (minimalni limit pokri&a naknade na obaveznu zdravstvenu brigu i repatripaciju iz zdravstvenih razloga je 30.000 EURO) ...

www.yuta.rs

Ispitivanje prednjeg (anterior) oka

Gain an indication of the cause of the problem. Dijagnoza problema . Utvrditi izveštaj pacijenta . Detektovati nepoznate probleme Izvuć. i nidikacije razloga problema

www.df.uns.ac.rs

Perkutane koronarne intervencije u akutnom koronarnom sindromu

Zbog tih razloga postoji sve veÊi inte-res za traæenje novih terapijskih moguÊnosti, koje su znatno poboljπane uvoenjem novih lijekova te novih pristupa u obliku perkutanih koronarnih intervencija.Akutni koronarni sindrom jedan je od najËeπÊih razloga

hrcak.srce.hr

American Embassy, Belgrade

Ovlašćeni lekari koji obavljaju lekarske preglede za sve podnosioce molbi za vize, sada su obavezni da verifikuju da svi useljenici ispunjavaju uslov o vakcinaciji ili da iz raznih opravdanih razloga ne mogu da prime jednu ili više od sledećih vakcina: Zauške, male boginje (morbili), rubeole ...

travel.state.gov

PRVI REZULTATI Popis stanovništva,domaćinstava i stanova u ...

odnosno stranoj državi, zbog rada, školovanja ili iz drugih razloga. Domaćinstvom se smatra i svako lice koje u mjestu popisa živi samo (samačko domaćinstvo) i nema domaćinstva u drugom mjestu ili u

www.monstat.org

www.croatiantv-america.com

Ako iz bilo kojih razloga, CroatianTV-America neće biti u mogućnosti dostaviti Vam novu satelitsku opremu te preusmjerit antenu, prije 01. Listopada, nažalost zbog tehničkih razloga za jedan kratki period bit će Vam onemogućeno praćenje hrvatskog programa.

www.croatiantv-america.com

NEKA OTVORENA PITANJA U PRIMJENI INSTITUTA PRIVREMENOG UVOZA ...

Takvu definiciju autor dr i manjkavom, nedorečenom, teško prihvatljivom i teško primjenjivom, poglavito iz razloga što ona u takvu obliku zasigurno izaziva različita tumačenja i različitu primjenu u praksi.

hrcak.srce.hr

CROPES HNL Patch 2011

D) Ukoliko vam Cropes Launcher iz bilo kojeg razloga ne radi, tada svaki, ali baš svaki shortcut i/ili .exe file koji se tiče PES-a i HNL patcha obavezno ručno pokredite pod administratorskim ovlastima (desni klik -> run as administrator).

cropes.org

Other sites you could try:

Find videos related to Razloga