Raspodjelu

VLADA CRNE GORE Komisija za raspodjelu dijela prihoda od ...

VLADA CRNE GORE Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Shodno Uredbi o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,, Slu beni list Crne Gore" , br. 45/08) a na osnovu javnog Konkursa objavljenog 03. februara 2009. godine za ...

www.gov.me

UZDU NA ČVRSTOĆA KONTEJNERSKOG BRODA LONGITUDINAL STRENGTH ...

U tu svrhu potrebno je uskladiti raspodjelu uzgona i te ine, tj. opterećenja stvarnog broda i dijela trupa, tj. modela. Ključne riječi: - uzdu na čvrstoća - kontejnerski brod - modeliranje struktura trupa Summary: This paper presents a calculation of container ship longitudinal strength, which ...

hrcak.srce.hr

dr. sc. Ivica Urban

Jedna stopa unutar poreza na dohodak: utjecaj na raspodjelu poreznog tereta. Newsletter, 24, 2006 [na engleskom: A single rate of personal income tax: the impact on the distribution of the tax burden.

www.ijf.hr

Dario Faj, Mladen Kasabašić, Ana Ivković i Hrvoje Brkić

Utjecaj pogreške u polo aju bolesnika tijekom zračenja zdjelice na raspodjelu doze // Zbornik radova 8. simpozija Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja / Krajcar Bronić, Ines ; Kopjar, Nevenka ; Milić, Mirta ; Branica, Gina (ur.).

www.physics.mefos.hr

Univerziteta Crne Gore

Strana 4 - Broj 204 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 3. februar 2006. R.b. Prezime i ime Značaj posla Akademski naziv Postojeća stambena situacija Radni sta Broj članova porodičnog domaćinstva Supru nik ne/radi na Univerzitetu Ukupno bodova 191.

www.ucg.ac.me

Forum Hrvatskih Astronoma

Hrvatski astronomi u vijestima | Croatian astronomers in the news [2004.05.19] Kako asteoridi skrivaju svoje pravo lice Ako su meteoriti porijeklom asteroidi, zašto ne pokazuju istu raspodjelu kemijskih sastava kao i asteroidi?

nebo.znanost.org

NAPREZANJA U KORIJENU ZUBA ZUPČANIKA S RAVNIM ZUBIMA ...

K F je korijenski faktor raspodjele opterećenja po širini zuba, koji uzima u obzir nejednoliku raspodjelu opterećenja po širini boka zuba uslijed nejednolikog nalijeganja bokova zubi u zahvatu.

hrcak.srce.hr

Evolucija radijske pristupne mreže u mobilnim sustavima ...

Da bi se u potpunosti iskoristila prasko-vita priroda paketnih komunikacija kao i brze promjene u radijskom okruženju, HSPA primjenjuje brzu i dinamičku raspodjelu resursa u silaznoj i u uzlaznoj vezi, i to korište-njem: • hibridnog ARQ protokola (HARQ) s mekim kombiniranjem ( soft-combining ...

www.ericsson.com

Company profile rofil firme

Projekt menadžer, kao ravnopravan član grupe, zadužen je za raspodjelu posla, realizaciju zadatih ciljeva, kvalitet rada i poštovanje vremenskih rokova.

simecosystems.com

Izvorni znanstveni članak Original scientifi c article

Varijable koje su slijedile normalnu raspodjelu opisane su aritmetičkom sredinom (x) i standardnom devijacijom (SD), dok su va-rijable koje nisu slijedile normalnu raspodjelu prikazane Subjects and methods Subjects The study included 79 subjects aged 2.5 months to 18 years, referred between October 2005 ...

biochemia-medica.com

Other sites you could try:

Find videos related to Raspodjelu