Putovanja

Red letenja Timetable

U skladu sa tim, molimo Vas da detalje planiranog putovanja proverite u izabranoj avio--kompaniji, turisti*koj agenciji ili aerodromskoj slu bi informacija o redu letenja.

www.beg.aero

Amadeus Selling Platform

Kako putnici sve više koriste Internet da sami uporede cene putovanja, a korporacije ele da racionali-zuju svoje putne troškove, ...

www.amadeus.com

U R E D B U O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Službene novine FBiH, 75/04 Na osnovu člana 44. stav 2. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na usaglašen prijedlog federalnog ministra financija - federalnog ...

minfingo.ba

REGISTRATION & ACCOMMODATION FORM

-Hotel Excelsior, Dubrovnik, Croatia Contact: SPEKTAR PUTOVANJA D.O.O. Tkalčićeva 15, 10000 Zagreb, Croatia Tel. +385 (01) 4862-600 Fax: +385 (01) 4862-622 E-mail: ...

www.crointervent2011.org

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA Odredbe ovih Opštih uslova čine ...

ZEXI – BISS d.o.o. St. Opačića 30, PIB 103197768, Šif. Del.7911, Mat. Br. 17522205 . P.J Travel agency BISS Risanska br.7/1 . Na osnovu člana 56.

www.biss.rs

NEW YORK-KALIFORNIJA-ARIZONA-NEVADA Plan putovanja

Polazak: 26.lipnja 2011 Plan putovanja: 26.06.2011. Zagreb – Frankfurt – New York nedjelja Sastanak putnika u 7:00 sati u Zraènoj luci Zagreb.

ritamputovanja.com

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

1 OPŠTI USLOVI PUTOVANJA Na osnovu odredbi Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS", 45/2005), drugih va ećih propisa I Statuta-Ugovora direktor - Upravni odbor Turističke agencije „ Intertours" iz Beograda ul.Kotorska br. 4 dana 27.12.2007 god. utvrduje OPŠTE USLOVE PUTOVANJA 1.

www.intertours.rs

INFODOM, Zagreb, Croatia EudraVigilance Training Medicinal ...

obzor putovanja d.o.o., teslina 5, 10000 zagreb, croatia: +385 1 6160 240 or email to: [email protected] cancellation policy cancellations ...

eudravigilance.ema.europa.eu

Program putovanja: Dan 1: 05. april 2012. Beograd – Lago di ...

Beograd, Ane Frank 1 Telefon 011 / 41 40 304 Fax. 011 / 41 40 305 e-mail: [email protected] • www.klioputovanja.com ; • Tekući račun: Unicredit bank 170 - 30013776001-69 • licenca OTP 78/2011. od 19.12.2011.

www.klioputovanja.com

Montenegro Airlines

Takoe, moguÊe je unijeti i dodatne informacije: ako dijete pati od bolesti putovanja, ako je potreban specijalni obrok na letu, jezik kojim dijete govori i dr. NepraÊeno dijete nosiÊe oko vrata plastiËnu torbicu sa oznakom "UM", ...

www.montenegroairlines.com

Other sites you could try:

Find videos related to Putovanja