Putovanja

SVJETSKI SAVJET PUTOVANJA I TURIZMA

PREDSJEDAVAJUĆI: Vincent A. Wolfington Chairman Carey International, Inc Jean-Marc Espalioux Chairman of Management Board & CEO Accor Jonathan S Linen Vice Chairman American Express Company Akbar Al Baker CEO Qatar Airways Peter Armstrong President & CEO Rocky Mountaineer Railtours David Babai ...

www.visit-montenegro.com

Hoteli Monte Mulini i Lone Crtež putovanja koje će se tek ...

m aistra c ompany m agazine ARHITEKTURA BUDUĆNOSTI ARCHITECTURE OF THE FUTURE PHOTODAYS - ROVINJ, 6. - 8.6.2008. GLJIVA CIJENJENA POPUT ZLATA A MUSHROOM VALUED AS MUCH AS GOLD Hotels Monte Mulini and Lone A Sketch of a Journey That is Yet to Happen Hoteli Monte Mulini i Lone Crtež putovanja ...

www.maistra.com

STRUCNO STUDIJSKO PUTOVANJE U AMSTERDAM NA

Ukoliko Vas zainteresuje neka od tema, na Vas zahtev dostavicemo detaljan program putovanja sa svim neophodnim uslovima i klauzulama. Za sada Vam dajemo za orijentaciju kraci opis tematike manifestacija sa ostalim najnuznijim podacima.

www.fizijatri.org

Destination - Croatia

1 ADRIJANA PUTOVANJA d.o.o., Baruna Trenka 9, 10 000 Zagreb, Croatia Tel: +385 1 4872 241, Fax: +385 1 4872 243, www.adrijanaputovanja.hr, [email protected] OIB: 04833395560 - ID COD HR AB-01-080552797

www.adrijanaputovanja.hr

UHPA - DIRECTORY 2010

Regular maintenance of the web site www.putovanja.hr that presents a combined offer of Croatian outbound agencies is one of UHPA most important activities.

www.croatia-travel.org

Univerzitet Singidunum Fakultet za turistički i hotelijerski ...

Apstrakt i APSTRAKT Predmet ovog rada je istraživanje savremenih koncepcija prodaje koje primjenjuju organizatori putovanja. Radi se o jednom od ključnih instrumenata marketinga i o preduzećima koja imaju

www.seminarskirad.biz

6th World Congress World Institute of Pain - WIP 2012 ...

... 265-1630310003602-76 Licenca OTP Br. 353/2010 od 19.02.2010 www.omegatravel. rs Uz ovaj program va e Opšti uslovi putovanja turisti*ke agencije Omega Travel d.o.o. uskla*eni sa YUTA standardom The 8th International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases March 11-15, ...

www.omegatravel.co.rs

LIST OF TOURIST AGENCIES / SPISAK TURISTICKIH AGENCIJA

... RCG licence / Agencije koje imaju licencu Ministarstva turizma RCG za obavljanje poslova organizovanja turistickih putovanja www.visit-montenegro.com ...

www.visit-montenegro.com

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE/REGISTRATION FEES

Molim ispunjenu prijavu poslati na/ please complete this form and return it to: SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o. Tkal * i * eva 15, 10000 Zagreb, Croatia Phone: ...

www.croderma2011.org

O VISINI DNEVNICA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA ZA BUDŽETSKE ...

Službene novinme FBiH, 50/07 Na osnovu člana 6. Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/04 i 43/07), na usuglašen prijedlog federalnog ministra finansija - federalnog ministra financija i federalnog ministra pravde, Vlada Federacije ...

minfingo.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Putovanja