Propisuju

775 TERAp IJA p ARODONTALNOG Ap Sc ESA Th E Th ERApy OF p ...

Antibiotici se propisuju u slučaju prisutnih opštih simptoma ili ako postoji povećan rizik za nastanak komplikacija. Lekovi izbora su metronidazol, tetraciklini i klindamicin.

www.medfak.ni.ac.rs

Liječenje pneumonija: koliko su važne smjernice?

Moderni algoritmi za zbrinjavanje pneumonija, osim izbora antibiotika, propisuju i dijagnostičke postupke, kriterije za hospitalizaciju i duljinu liječenja, ...

hrcak.srce.hr

P R A V I L N I K O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU ...

p r a v i l n i k o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (interno preČiŠĆen tekst*) Član 1.

www.lat.rzzo.rs

Analiza upotrebe i ispoljavanja ne eljenih dejstava ...

Što se tiče lekova iz grupe koksiba, njihova primena nije ni zabele e-na, jer se ovi lekovi retko propisuju, a po ceni su višestruko skuplji od ostalih NSAIL.

www.doiserbia.nb.rs

PRimjena selektivne katalitičke ReDukcije na Dvotaktne ...

Za spuštanje nOx-a na razinu koju propisuju naj-novije Tier iii norme ovakva strategija, bez ne-kog od dodatnih načina smanjivanja, nije do-voljna. 2.4. emulzija vode i goriva ...

hrcak.srce.hr

AIRWORTHINESS DEPARTMENT PROCEDURES MANUAL

Područje primjene: Applicability: Ovaj dokument je primjenjiv na sve FP koje se izrađuju i propisuju od strane Hrvatske kontrole zračne plovidbe, ...

www.ccaa.hr

Interakcije klopidogrela i inhibitora protonske pumpe

... a polovici od njih istovremeno se propisuju i IPP. Mi toËnih podataka o broju bolesnika koji uzimaju klopido-grel nemamo, ali se zna da je, ...

www.kardio.hr

A brief overview of the main amendments to the Value Added ...

Poseban postupak oporezivanja marže za rabljena dobra Izmjene i dopune Zakona propisuju poseban postupak oporezivanja razlike u cijeni (marže) ...

www.zgombic.hr

Vol. I, No. 2, 2008. sportekspert vol I No2:Layout 1 6.1.2009 ...

sklopu prosveta, propisuju baterije antropometrijskih mera i motorikih testova koje profesori fizikog vaspi tanja imaju obavezu provoditi u cilju praenja dece.

www.masteri.ucoz.com

Porezne i poslovne vijesti

... i HSFI-ja 6 proizlazi da su metode amor-tizacije koje propisuju ovi standardi različite, zapravo se radi o istim metodama, ali različitog naziva.

www.zgombic.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Propisuju