Propisano

ICA ZA VARENJE / WELDING WIRES

Propisano za varenje čelika: / Properly for welding of steels: EN - Oznaka / En - Designation DIN - Oznaka / DIN - Designation S235 - S355 St 37-2 - St 52-3 StE285 - StE 460 IT - T1S: Legirana ica za varenje po Mag postupku.

www.pagatti.com

Porezne i poslovne vijesti / Tax and Business Newsletter

Zakona o porezu na dohodak propisano da se porez na do hodak ne plaća na primitke radnika po osnovi naknada, pot pora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac, a do propisanih

www.grantthornton.hr

Porezne i poslovne vijesti

*S*tim*u*vezi, *porezni*je*obveznik*po-stavio*pitanje*podliježe*li*ovakav*način*podmirenja*ka-mata*obvezi*obračunavanja*i*plaćanja*poreza*na*dobit*po* odbitku, *budući*da*nije*bilo*stvarnog*plaćanja*kamate. * Porezna*uprava*ističe*da*je*odredbama*propisa*o*porezu* na*dobit*propisano*da*se*porez ...

www.zgombic.hr

Signs of Pneumonia

Pilule uzimajte kako je propisano. Uzimajte sve lijekove dok ih ne potrošite čak i ako se osjećate bolje.  Mo ete dobiti lijekove za olakšavanje bola u prsima ili kašlja.

healthinfotranslations.org

Porezne i poslovne vijesti / Tax and Business Newsletter

Zakona o PDV-u propisano u kojim se slučajevima neće primjenjivati odredba članka 20. stavka 12. Zakona. To su slučajevi kada se radi o osobnim automobilima i drugim

www.grantthornton.hr

ISKUSTVA U RAZVOJU I REALIZACIJI PROJEKTA VJETROELEKTRANE 42 ...

Sve što treba priložiti zahtjevu za PEO je propisano pravilnikom, kao i mjerilo mapa koje se prilažu. Nakon dobivanja PEO i postavljanja mjernih stupova započinje se s mjerenjem koje mora trajati

www.ho-cired.hr

Cardiac diseases in the writtings of Amatus

Herbarijumu, πto je bilo propisano joπ od doba Karla Velikoga. Neke od bilja-ka koje i danas nalazimo u narodnom lijeËenju, sluæile su kao sastavni dio recepture samostanskih ljekarnika.

www.kardio.hr

NESTANAK INSTITUTA OTVORENOG MORA U JADRANU

Prema Konvenciji UN o pravu mora, u članku 56. propisano je da obalna dr ava u isključivome gospodarskom pojasu ima „suverena prava istra ivanja i iskorištavanja,

hrcak.srce.hr

porezne i poslovne vijesti tax and Business newsletter

- Usprkos nekim najavama, zastarni rokovi ostali su jednaki kao što je to bilo ranije propisano; međutim, kod zastare se Opći porezni zakon ponovno poziva na Zakon o obveznim odnosima, što nije dobro rješenje (to jest, neprimjereno je, primjerice zbog činjenice da građansko pravo ne poznaje ...

www.zgombic.hr

TAX HIGHLIGHTS

Propisano je, da, obaveza poreza na imovinu za 2012. godinu, za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige, ne mo e biti utvrđena u većem iznosu od pripadajuće poreske obaveze za 2011. godinu.

www.bdo.co.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Propisano