Prometu

Komunalno gospodarstvo

Prijevoz putnika u javnom prometu Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, pod prijevozom put-nika u javnom prometu podrazumijeva se prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave na čijim se područjima prijevoz obavlja, osim prijevoza željeznicom koji se ...

www2.hgk.hr

u ovom broju

... jednog naučnika - dr Kosta Stojanović (1867-1921) Svetlana Pantelić Novac kneza Lazara (1371-1389) Svetlana Pantelić Nobelova nagrada za 2000. godinu Džejms Hekman i Danijel Mekfaden Jaime Caruana Reforma regulative: preostali izazovi Svetlana Negovan Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu ...

www.ubs-asb.com

Banca Intesa Will Pay 277 Million EUR for

Vi{e od 20% celokupnog platnog prometa zemlje se odvija preko Delta Banke, {to njen udeo u ukupnom platnom prometu zemlje ~ini daleko ve}im od udela drugih banaka i pozicionira je na prvo mesto.

www.promoney.rs

AUTOCESTE S NAPLA TOM/ TOLL MOTORWAYS 1241 km

... NAPLA TOM/ TOLL MOTORWAYS 1241 km U izgradnji/ In construction U planiranju/ Planned Tunel dulji od 5 km Tunnel over 5 km 858 km 141 km 60 km 182 km dijelom autoceste A1 od Zagreba do Bosiljeva upravlja ARZ part of the motorway A1 from Zagreb to Bosiljevo is operated by ARZ Most Krk/ Bridge Krk U prometu/ In ...

www.mmpi.hr

SI-1409

U ovoj publikaciji prikazani su podaci o ukupnom prometu domaćih i stranih turista i smještajnim kapacitetima u Republici Hrvatskoj za 2008. i 2009.

www.dzs.hr

Kontni Okvir / Layout of Chart of Accounts

KONTNI OKVIR / LAYOUT OF CHART OF ACCOUNTS 3 132 - Roba u prometu na veliko 132 - Wholesale merchandise 133 - Roba u skladištu, stovarištu i prodavnicama kod drugih pravnih lica 133 - Merchandise in storehouse, depot and other legal entities' shops 134 - Roba u prometu na malo 134 ...

www.pregled-rs.rs

IZ GENERALNOG KONZULATA SRBIJE U ^IKAGU LEGALIZACIJA DOKUMENATA

Legalizacija (overavanje) javnih isprava vr{i se na osnovu Zakona o legalizaciji isprava u me|unarodnom prometu. Organi nadle`ni u SCG za overu javnih isprava su op{tinski sudovi u Republici Srbiji, odnosno osnovni u Republici Crnoj Gori, zatim republi~ka ministarstva pravde, Ministarstvo spoljnih poslova ...

www.serbianmirror.com

Specijalni poslovi su poslovi nabavke i prodaje robe koji se ...

Nataša Nikolovski FA lekcije 1 . Specijalni poslovi Specijalni poslovi su poslovi nabavke i prodaje robe koji se obavljaju uz pomod posrednika u prometu.

www.ets-becej.edu.rs

Nacrt Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti 1

НАЦРТ ЗАКОН О ПОСРЕДОВАЊУ У ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ i. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1.

www.mtu.gov.rs

1437

U ovoj publikaciji prikazani su podaci o ukupnom prometu domaćih i stranih turista i smještajnim kapacitetima u Republici Hrvatskoj za 2009. i 2010.

www.dzs.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Prometu