Proizvodnji

Trends in industrial production and processing of meat in Poland*

Trends in industrial production and processing of meat in Poland Trendovi u industrijskoj proizvodnji i preradi mesa u Poljskoj 36 tehnologija mesa 48 (2007) 1-2, 36-44 INTRODUCTION After the change of the economic system in Poland in 1989, the meat industry and its base were deeply transformed.

www.inmesbgd.com

PREGLEDNI RAD Postupak biokonzerviranja u proizvodnji ...

www.meso.hr 103 ZNANSTVENO STRUČNI DIO Postupak biokonzerviranja u proizvodnji fermentiranih kobasica PREGLEDNI RAD Gamble, H.R. (1998): Sensitivity of artficialdigestionand enzyme immunoassay methods of inspection for trichinae in pigs.

hrcak.srce.hr

ULOGA PRIPREME SUPSTRATA U RASADNI˝ARSKOJ PROIZVODNJI

AGRONOMSKI GLASNIK 2-4/2005. Izlaganje sa znanstvenog skupa ISSN 0002-1954 Conference paper 255 ULOGA PRIPREME SUPSTRATA U RASADNI˝ARSKOJ PROIZVODNJI ROLE OF SUBSTRATE PREPARATION IN NURSERY PRODUCTION L. ˝oga, Mirjana Herak ˚usti¸, T. ˚osi¸, Ines Vršek, I. Pavlovi¸, Vesna Jurki¸, M ...

hrcak.srce.hr

Kokcidioza u proizvodnji živine

COCCIDIOSIS IN POULTRY INDUSTRY Kokcidioza u proizvodnji živine 90 tehnologija mesa 50 (2009) 1-2, 90-98 COCCIDIOSIS IN POULTRY INDUSTRY* Lilić S., Ilić Tamara, Dimitrijević

www.inmesbgd.com

TEHNO-EKONOMSKE SMJERNICE ZA IZRADU SEKTORSKIH PROGRAMA ZA ...

NAJBOLJE RASPOLO IVE TEHNOLOGIJE U PROIZVODNJI CEMENTA Najbolje raspolo ive tehnologije u proizvodnji cementa definiraju najbolje performanse postrojenja u odnosu na povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija u zrak, a uključuju sljedeće tehnologije [8]: É ušteda sirovine ...

www.undp.hr

THE MICROBIOLOGICAL QUALITY OF SOME CRITICAL CONTROL POINTS ...

Acta agriculturae slovenica, 84(december 2004)1, 43-61. Agris category codes: Q03 COBISS Code 1.01 THE MICROBIOLOGICAL QUALITY OF SOME CRITICAL CONTROL POINTS IN THE CHEESE PRODUCTION OF INDIVIDUAL SLOVENIAN CHEESE-MAKERS Karmen GODIČ TORKAR a) and Slavica GOLC TEGER b) a) Univ. of Ljubljana ...

www.sirikajmak.rs

Stanje u proizvodnji mlijeka obilježava

Analiza profitabilnosti proizvodnje mlijeka sa primjenom pravilnika i uredbe o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka . Glavić M. 1 , Ramić N. 2

www.bosniafarma.ba

POLJOPRIVREDA AGRICULTURE

Metodološka objašnjenja Podaci o proizvodnji voća i grožđa u Bosni i Hercegovini dobijeni su agregiranjem podataka dobivenih redovnim statističkim istraživanjima u entitetskim zavodima za statistiku i Podružnici Brčko.

www.bhas.ba

MODEL ANALIZE UTICAJA I RAZLIKA OD EFLUENATA U MASOVNOJ ...

Kada je reč o poljoprivredi i proizvodnji hrane, opšti cilj odr ivog razvoja je stvaranje ekonomski isplative i ekološki prihvatljive proizvodnje sa mogućnošću prodora na evropsko tr ište uključujući i uvođenje organske poljoprivrede.

www.cqm.rs

raznolikosti tipova tla, te

Mendoza obuhva * a 70% argentinske proizvodnje vina, a viöe od pola pripada proizvodnji suhih crvenih vina iz sorata cabernet sauvignona, syraha, malbecka, pi nota crnog, tempranilla, sangiovesea, barbere, bonarda, lambrusca i verdota.

www.esplanade-oleander.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Proizvodnji