Primjeru

PRIMJENA AHP METODE ZA IZBOR LOKACIJE LUKE NAUTIČKOG TURIZMA ...

PRETHODNO PRIOPĆENJE / PRELIMINARY COMMUNICATION NAUTIČKI TURIZAM "Naše more" 55(5-6)/2008. ISSN 0469-6255 (249-261) 249 PRIMJENA AHP METODE ZA IZBOR LOKACIJE LUKE NAUTIČKOG TURIZMA NA PRIMJERU SJEVERNOG JADRANA AHP Method Applied in Selecting a Location for a Nautical Tourism Port (Case ...

hrcak.srce.hr

Veri•zni (lan•cani) ra•cun

Zatvrtkujenajpovoljnijakupnjau Sydney a prodajau Osaki. Pritome seostvarujediferencija (zarada) od 10344 : 11 ¡ 10237 : 77=106 : 34 HRK na svakih 1000kg.

www.halapa.com

POSSIBILITIES OF ENVIRONMENTAL ASPECTS AND IMPACTS EVALUATION ...

Mogućnosti određivanja značaja aspekata i utjecaja na okoliš u skladu s normom ISO 14001 na primjeru visokoškolske ustanove. Aspekti okoliša i utjecaji na okoliš su važne komponente međunarodne norme ISO 14001:2004.

www.cpo.hr

CURRICULUM VITAE

Dürrigl MA, Problematika anrova u hrvatskoj srednjovjekovnoj knji evnosti na primjeru hrvatskoglagoljskih vizija, Prvi hrvatski slavistički kongres ...

www.stin.hr

Regionalni klasteri i novo zapošljavanje u Hrvatskoj

Terensko istra ivanje provedeno je na primjeru regionalnog klastera - Slobodne zone Vara din, te se analizirala uloga Slobodne zone u kreiranju novih radnih mjesta u Vara dinskoj upaniji.

web.efzg.hr

Mlazno injektiranje – Projektiranje u uvjetima nesigurnosti ...

U radu su na primjeru temeljenja poslovno-proizvodnih građevina “Radin Aktiva” u Sv. Nedelji, a na osnovu ispitivanja uzoraka mlazno injektiranih stupnjaka, ...

bib.irb.hr

untitled [www.mnje.com]

Na primjeru konkretnog trgovinskog preduzeća je pokazano da predlo eni model sistema poslovne inteligencije daje očekivane rezultate. Ključne riječi : ...

www.mnje.com

Govorni nastupi

April 1999. 1.1.21 Vrednovanje tehnike na primjeru industrije za proizvodnju polimera, 7. mednarodno posavetovanje: Proizvodnja, predelava ter katakterizacija plastike in gume, ...

tkojetko.irb.hr

PRIMJENA PLANIRANJA EKSPERIMENATA U OPLEMENJIVANJU MINERALNIH ...

U primjeru kojim se ilustrira postupak planiranja eksperimenta i analiza rezultata nakon obavljenih testova, za zavisnu varijablu izabrana je apsorpcija vode, ...

hrcak.srce.hr

www.mnje.com

... a to nije samo zaštita određenih sloboda- Model države razvoja je prikazan na primjeru Kine. Rad ima, pored ostalog, i cilj da prikaže glavne karakteristike države razvoja.

www.mnje.com

Other sites you could try:

Find videos related to Primjeru