Prikazana

ANALIZA HOSPITALIZOVANIH PACIJENATA ZBOG AKUTNOG POGORŠANJA ...

Starosna struktura bolesnika prikazana je na Grafi konu 2. Bolesnici su najčešće starosnog doba između 34. i 60. godine života. 0 100 200

www.medical.uns.ac.rs

Tumori mozga kod bolesnika koji su primarno psihijatrijski ...

Sl. 2 - Nalaz kompjuterizovane tomografije (KT) kod trećeg bolesnika: levo frontalno ekspanzivna formacija hipodenzne strukture, sa nepravilnim zonama nekroze, prečnika 61 × 56 × 40 mm Diskusija U radu su prikazana tri bolesnika koji su zbog primarno prisutne psihijatrijske fenomenologije upućeni ...

www.doiserbia.nb.rs

ČASOPIS ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU

ČASOPIS ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU Psihologijske teme 1999/2000 Stres, imunološko funkcioniranje i zdravlje Jasna Hudek-Kne ević, Igor Kardum Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju U prvom dijelu ovoga preglednog rada prikazana je uloga i djelovanje imunološkog ...

www.ffri.hr

ZAVARIVANJE 9% Cr ČELIKA OTPORNOG NA PUZANJE NAMENJENOG ...

Prikazana je tehnologija elektrolučnog zavarivanja i ispitane su karakteristike zavarenog spoja. Abstract Welding of the new class of the martensitic, creep resistant steel, with 9% Cr, which are used in power plants, is discussed in this paper.

www.duzs.org.rs

PARTNERSKA VLOGA PACIENTA V PROCESU U Č INKOVITE OBRAVNAVE ...

Raziskava je prikazana v tematskih kategorijah, ki s svojo vsebino oblikujejo in opredeljujejo partnersko vlogo pacienta v procesu obravnave bolečine ter vplive nanjo.

www.zbornica-zveza.si

PROŠIRIVANJE UPITA U GEOLOŠKOM INFORMACIONOM SISTEMU SRBIJE ...

Na slici 3 je prikazana forma sa jednim meta upitom, na kom se definiše klasa prostornih objekata (u ovom slučaju bunar), naziv i opis kriterijuma za

www.rgf.bg.ac.rs

BOLESTI CVIJE]A I UKRASNOG BILJA DISEASES OF FLOWERS AND ...

U udžbeniku su prikazana saznanja mnogih stručnjaka i znanstvenika, ali i vlastitog istraživačkog rada. CONTENT The academic textbook Diseases of Flowers and Decorative Plants introduces the most important casual agents of flower and decorative plant diseases to stud ents at all study levels, as ...

hrcak.srce.hr

Zgradba in delovanje vidne poti pri ~loveku The structure and ...

Spo-daj je prikazana razporejenost in gostota fotoreceptorjev. Vosrednjem delu mre`nice je najve~ja gostota ~ep-nic, vobrobnem delu okoli 20° pa so najpogostej{e pali~nice (b) (5).

www.medrazgl.si

DYNAMIC LOADS BY VARIOUS WATER HAMMER PHENOMENA DINAMIČKA ...

Prikazana je i analizirana pojava dinamičkih opterećenja koja su izazvana različitim vrstama vodenih udara. Pokaza-no je da vodeni udar u dvofaznom sistemu mo e prouzroko-vati mnogo veće pikove visokog pritiska nego vodeni udar u jednofaznom sistemu.

www.divk.org.rs

Modaliteti lečenja vezikoureternog refluksa kod dece

Analiza refluksnih uretera prema strani tela i stepenu refluksa utvrđenog na osnovu mikcione uretrocistografije, prikazana je u tabeli 1. Kod 103 bolesnika (61,7%) VUR je utvrđen jednostra-no, i to kod 65 (28,1%) bolesnika sa leve strane, a kod 38 (16,5%) bolesnika sa desne strane.

www.doiserbia.nb.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Prikazana