Prijal

Záznam o reklamácii čipovej karty

... poplatok za vrátenie finančnej čiastky z KKM: _____ Zostatok po odpočítaní manipulačného poplatku: _____ Dátum: _____ Vyhotovil: _____ Prijal ...

www.multicard.sk

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z pridanej ...

Odtlačok prezentačnej pečiatky Podpis pracovníka daňového daňového úradu úradu, ktorý priznanie prijal

www.avaaudit.sk

ÚDAJE O DA Ň OVOM PRIZNANÍ - Podpis daň

Odtlačok prezentačnej pečiatky Podpis pracovníka daňového daňového úradu úradu, ktorý priznanie prijal

www.danovepriznanie.sk

Záznam o reklamácii čipovej karty

... účtuje sa v prípade druhého a ďalšieho prevodu) Zostatok po odpočítaní manipulačného poplatku: _____ (účtuje sa v prípade druhého a ďalšieho prevodu) Dátum: _____ Vyhotovil: _____ Prijal ...

www.multicard.sk

FAKTÚRA ZA DODÁVKU ZEMNÉHO PLYNU variabilný symbol č.

Dátum: Podpis žiadateľa: Reklamácia prijatá dňa: Reklamáciu prijal: Bydlisko resp. sídlo organizácie : REKLAMÁCIA FAKTÚRY ZA DODÁVKU ZEMNÉHO PLYNU (ÚDAJOV MIMO PLATIEB) posch.: č.bytu: ADRESA ODBERNÉHO MIESTA ( nevypĺňa sa v prípade, že je zhodné s adresou uvedenou v bydlisku resp. sídle ...

www.spp.sk

POSVÄTENIE NOVEJ FARY

Ten prijal pozvanie na posvätenie novej far-skej budovy. Na jeseň roku 2001 prišiel do našej farnosti pán farár Jozef Krupa a s ním aj myšlienka výstavby novej fary.

www.jarovskenoviny.sk

Potvrdenie o podani danoveho priznania k DPH

Odtlačok prezentačnej pečiatky Podpis pracovníka daňového daňového úradu úradu, ktorý priznanie prijal

www.drsr.sk

MARTINOVANJE V LOVENJAKOVEM DVORU

Po rujni kapljici nam bo prijal prekmurski bograč, posladkali pa se bomo z jabolčno skutnim zavitkom. Seveda bomo tudi pekli kostanj, ki se zelo poda k moštu.

www.timko.si

ŽIADOSŤ o poskytnutie spoplatnenej slu by

Žiadosť prijatá dňa: Dátum: Žiadosť prijal (čitateľné meno, podpis): Podpis žiadateľa Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Kontakty na Zákaznícku linku, Biznis linku a zákaznícke centrá nájdete na stránke www.spp.sk * Vystavenie každého duplikátu ...

www.spp.sk

** iados * o udelenie povolenia

v _____ d*a _____ _____ podpis cudzinca iados * prijal a pod * a dokladov overil: d * a: sprÁvny poplatok v sume pe * iatka a podpis prijÍmajÚceho orgÁnu * Íslo novÉho dokladu dÁtum prevzatia ...

www.minv.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Prijal