Priezvisko

Specimen of Slovakia's form of providing proof of sponsorship ...

Rodné priezvisko/ Maiden name/ Geburtsname: Priezvisko/ Surname / Familienname: Trvale bytom/ Permanent residence/ Ansässig in: Bydlisko po príchode do SR/ Place of residence after arrival to Slovak republic/ Wohnadresse nach der Ankunft in die Slowakische Republik:

www.nyidanmark.dk

pani Meno Priezvisko Ulica 99 999 99 Mesto

Page 1/2 Member Company of International Holding AG HDI Versicherung AG Branch of an EU*based foreign company Edelsinnstraße 7*11, 1120 Vienna, Austria Commercial Register at District Court Bratislava I operating in the Slovak Republic through Section: Po, Insert No. : 1575/B HDI Versicherung ...

www.hdi-gerling.sk

Year Meno Priezvisko - Bescheinigung EU/EWR / Certificate and ...

Bescheinigung EU/EWR / Certificate and Declaration EU/EEA der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) / Of the Foreign Tax Authority Concerning the Income Tax ...

files.sasi.at

Úradné overenie pravosti podpisu / Legalization of the ...

Meno a priezvisko / Name and surname: (aj predchádzajúce priezvisko, u ien aj rodné priezvisko) / (also the previous surname, women also maiden name) 3.

portal.gov.sk

Žiadosť o vydanie rodného listu

iadosť o vydanie rodného listu Application for Birth Certificate meno a priezvisko name and surname dátum narodenia date of birth (D/M/Y) miesto narodenia, okres place of birth, county nábo enstvo religion meno a priezvisko otca name and surname of father dátum a miesto narodenia otca ...

www.mzv.sk

APPLICATION FOR ADMISSION TO UNIVERSITY for the academic year ...

... štúdium na VŠ na akademický rok 2011/2012) University (vysoká škola) Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty (fakulta) Faculty of Medicine Branch of study (odbor) General Medicine (všeobecné lekárstvo) Dental Medicine (zubné lekárstvo) Surname (priezvisko) …………………………………………………………………………………….

www.ims-medstudy.com

www.pribinacek.sk

456 $ 7 ( : 456 $ 7 3 ; c # 4d6 $ 7 b # 4d6 $ 7 % e ) 7 4d6 $ 7 * / # 4d6 $ 7 / " 4d6 $

www.pribinacek.sk

IMUNOSÉROLÓGIA - Žiadanka o laboratórne vyšetrenie

... Pečiatka a podpis lekára: Priezvisko : Rodné číslo / Kód poisťovne-Diagnóza : Prijaté dňa. Odber vzorky:

www.laboratoria.sk

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE OBSLUHY MOTOROVÝCH VOZÍKOV V ...

V Priezvisko: Meno: Dátum narodenia: Miesto narodenia: Trvalé bydlisko (ulica, mesto, PSČ): Číslo vodičského preukazu: Skupiny vodičského preukazu:

www.beztech.sk

Predstavenstvo Predstavenstvo OPK Malacky Mená štatutárov ...

Predstavenstvo Predstavenstvo OPK Malacky Mená štatutárov: Miroslav Kopiar , Ing.Ivan Schlosser, Funkcia meno, priezvisko, adresa, tel.č., e-mail Predseda OPK Miroslav Kopiar , Mierová 911 ,Závod PSČ 908 72 0905/604 419 [email protected] ...

www.opkmalacky.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Priezvisko