Preduzetnici

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE RAČUNA –REZIDENTI ...

(pravna lica, preduzetnici i ogranak stranog pravnog lica) NECESSARY DOCUMENTATION FOR ACCOUNT OPENING – RESIDENT CLIENTS (Legal entities, entrepreneurs and branches of foreign legal entities)

www.raiffeisenbank.rs

ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Фонд за развој Републике Србије Булевар Немањића 14 а, 18000 Ниш Филијала Београд: Кнез Михаилова 14, 11000 Београд Матични број: 07904959, ПИБ: 100121213 e-mail: [email protected] www ...

www.fondzarazvoj.gov.rs

Priručnik za poslovanje NVO u Srbiji

Iako to navedenom odlukom nije precizirano, podrazumeva se da se plaćanje gotovim novcem bez ograničenja, po pravilu, vrši licima koja nemaju tekući račun kod banke, odnosno koja nisu obavezna da otvore taj račun (pravna lica i preduzetnici, uključujući i NVO, po članu 3. stav 1.

www.parlament.org.rs

Obrazac BU

Microsoft Word - Obrazac BU.doc. Obrazac BU PIB _____ Obveznik _____ (ime i prezime poreskog obveznika) Firma - radnje _____ Sedište _____ (adresa) Šifra poreskog ...

www.aktivasistem.co.rs

Privatnik i preduzetnik

Da ne saznaju: drugi «preduzetnici», investitori, biznis anđeli, investicioni fondovi. Jer oni kad čuju za tu ideju, oni će br e bolje da isključe «preduzetnika» i sve naprave sami.

www.unescochair.uns.ac.rs

odbijenih zahteva kredita po Programu kreditne podrške za ...

rptOdbijeni rptOdbijeni. 30.06.2009 FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE P R E G L E D Beograd, do 29.06.2009 29.06.2009 odbijenih zahteva kredita po Programu kreditne podrške za početnike - preduzetnici u periodu od Rbr Predračunska vrednost Tra eni kredit Investitor Opština i mesto ulaganja ...

www.parlament.org.rs

O PRIVATNIM PREDUZETNICIMA

ZAKON O PRIVATNIM PREDUZETNICIMA ("Sl. glasnik SRS", br. 54/89 i 9/90 i "Sl. glasnik RS", br. 19/91, 46/91, 31/93 - odluka USRS, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/2002, 101/2005 - dr. zakon, 55/2004 - dr. zakon i 61/2005 - dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Privatni preduzetnik samostalno ...

www.loznica.rs

Popunjava pravno lice - preduzetnik

- u hiljadama dinara Grupa racuna, racun P O Z I C I J A AOP Napomena broj I z n o s 1 2 3 4 5 6 Tekuca godinaPrethodna godina 723 D. Isplacena licna primanja poslodavcu 228 E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228) 230 Dj.

www.ekonomik.biz

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Document Document. Popunjava pravno lice - preduzetnik Maticni broj Sifra delatnosti PIB Popunjava Narodna banka Srbije 1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26 Vrsta posla Naziv : Sediste ( mesto; ulica i broj ) : BILANS STANJA na dan _____ 20_____. godine - u hiljadama dinara Grupa racuna, racun P O Z I ...

www.ekonomik.biz

Uplatni računi za uplatu poreza i doprinosa preduzetnika

Uplatni računi za uplatu poreza i doprinosa preduzetnika

www.porezi.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Preduzetnici