Predklad

⁄lohy2. kolazimnejasti

... predklad, predpokladapreddok. 10. Tiramisu kat. T; 10 bzapopis, 15 bzaprogram Georg 8 saponeœspe„nompokuseuæivi»saakozberagolfov˝chloptiiekrozhodol, æezane podnika».

www.ksp.sk

251/2010 Vyhláška Ministerstva životného prostredia ...

... obvodnýúrad, ktorýdoplnísúčetvýdavkovpodľa §2 ods. 3asumarizáciupodľatabuľky 2bprílohy predklad ...

www.zmos.sk

ZORSKÝ SPRAVODAJ

...  Spracovali sme opravu projektu na Požiarnu zbrojnicu so všetkými vyjadreniami a povoleniami, ktorý budeme predklada ...

www.zdiar.sk

58/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25 ...

... čisapoužijeelektronickáaukcia, h) lehotunapredkladanieponúk a miesto predklad a-niaponúk, i) informáciu, čijezákazkavyhradenáprechránen ...

www.zbierka.sk

Slovenské národné noviny

... správe zkonca 18. storoãia. Predklad áme preklad ainterpretáciu t˘chto dokumentov vslovenãine, ktoré mô-Ïu obohatiÈ poznanie aj ‰ir‰ích súv islost ...

www.matica.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Predklad