Predanja

ANOTHER DIMENSION

DRUGA DIMENZIJA / ANOTHER DIMENSION fotografije / photographs Čovek svoje civilizacijske tekovine pamti na različite načine, kroz istoriju, mitologiju, predanja, putem književnosti, ali i putem drugih umetnosti.

www.fotomilo.com

Monday - Ponedjeljak, June 30, 2008

Postali su autoriteti snagom Božjom, a autoritet su gradili vlastitim prim-jerom vjere i predanja. Njihove biografije su u najmanju ruku zanimljive, pune su preokreta, sukoba sa samima sobom, neo-˛ekivanih dogaˇaja, susreta s Božanskim, racionalnih objašenjenja izvan racionalnih dogaˇaja.

www.stjeromecroatian.org

Na osnovu mi{ljenja Ministarstva kulture Republike Crne Gore ...

Alija Džogović, Tragovi nekih mitova, predanja i vjerovanja tur sko-mongolskih naroda iz predosmanskog perioda u tradiciji Bošnjaka ..... 7

www.almanah.co.me

Srbija – zivot i obicaji

Srbija - zivot i obicaji Narodni obicaji - Podusja Vatra je jedna od nasusnih potreba ljudi, posto obezbedjuje svetlost i toplotu, pa se od najdalje ljudske proslosti za nju vezuje sirok krug raznih predanja, ciji је kontinuitet na mediteranskim i balkanskim prostorima, donеo i do nasih dana ...

www.vibilia.rs

Sadržaj

Kostanjica Kao osnova za publikaciju korišćena je „Studija zaštite graditeljskog nasljeđa Kostanjice". Studija, čiji je naručilac bila Opština Kotor, rađena je za potrebe Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Kostanjice.

staff.science.uva.nl

РЕЛИГИЈЕ СРБИЈЕ - МРЕЖА ДИЈАЛОГА ...

Теологија 15 vremena, stupa na pozornicu čovječanstva, uz Boga kao svjedoka, posebno mnogo ljudskih svjedoka, živopisa, a veličanstvene zbirke njegovih predanja, i predanja drugih ljudi o njemu, iznose na svjetlo dana na hiljade svjedočanstava o njegovoj veličanstvenoj pojavi.

veraznanjemir.bos.rs

NASTAVNI PROGRAM (SILABUS)

Et-Taberi kao sistematizator historijskih predanja klasične predajne građe u tefsiru; Ibn 'Abbas u et-Taberijevom tefsiru; Utjecaj 'Abbasijske dinastije na afirmiranju Ibn 'Abbasovih predanja i njegove uloge u tefsiru općenito; Falsificiranje predanja pripisanih Ibn 'Abbasu; Ehli s-sunnet kao ...

www.fin.ba

UDRUZENJE GRADJANA SRPSKO TURSKOG PRIJAELJSTVA “INAT”

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruzenje narocito: 1) Prikuplja I obradjuje naucnu I strucnu literaturu,narodna predanja iz oblasti zivota I razvitka srpskog I turskog entiteta na ovim prostorima; 2) Organizuje samo ili u zajednici sa drugim organizacijama,strucne skupove,savetovanja ,seminare ...

www.inat.org.rs

istorija - NAJSTARIJI POMENI CRMNIČKIH NASELJA - Savo Lekić

odnosima su manastirske povelje i narodna predanja. Sa sigur nošću se može istaći da nazivi današnjih naselja na ovom podru čju potiču iz starijeg etničkog sloja (to su slovenska topografska

www.maticacrnogorska.me

Bella och Fehim Djogovic

Publicerade böcker: ”Pocetnica bosanskog jezika” 2002 ”Od predanja do stvarnosti” 2005.g. ”Isovoci bjelopoljskog kraja” 2010.g. och tillsamman med sa Muratom Mahmutovicem ”Mahmutovici bjelopoljskog kraja” 2007

www.unaforlag.se

Other sites you could try:

Find videos related to Predanja