Praznici

ZAKON O DRéAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA

*lan 1 Drûavni praznici Crne Gore su: 21. maj - Dan nezavisnosti i 13. jul - Dan drûavnosti. Praznici u Crnoj Gori su i: 1. januar - Nova godina i 1. maj - Praznik rada. *lan 2 Drûavni i drugi praznici praznuju se dva dana i to na dan praznika i narednog dana (u daljem tekstu: prazni*ni dani ...

www.skupstina.me

11 1-2010 Praznici

ABOTNIDENOVI NAN ER 11 1-2010 Praznici. FV EKONOMSKOPRAVENKONSALTINGFV-SKOPJE 68 FV 1-2010 BILTEN NERABOTNIDENOVIVO 2010 GODINA Soglasno Zakonotzapraznici na Republika Makedonija ("Slu`benvesnikna RM""broj 21/98 i 18/07) vo 2010 godina nerabotnidenovise: Zasitegra|ani naRM,nerabotni ...

www.fvkonsalting.com.mk

Zakon o drzavnim i drugim praznicima u Republici Srbiji

U Republici Srbiji praznuju se verski praznici: 1 ) prvi dan Božića (7. januar); 2 ) Vaskršnji praznici počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa.

www.aktivasistem.co.rs

O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI

Član 3a Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana. Član 4 Zaposleni imaju pravo da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to: 1) pravoslavci - na prvi dan krsne slave; 2) katolici i pripadnici drugih hrišćanskih ...

www.paragraf.rs

Drzavni i verski praznici

9. KALENDAR DRŽAVNIH i VERSKIH PRAZNIKA i ŠKOLSKIH RASPUSTA PRAZNICI - neradni dani u 2012. godini 1, 2. i 3. januar 2012. (nedelja, ponedeljak i utorak) - Nova godina

www.porezi.rs

Na osnovu clana 244

- R a d n a v e r z i j a - Na osnovu člana 244. Zakona o radu ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 24/05), reprezentativno udruženje poslodavaca - Unija poslodavaca Srbije i reprezentativni sindikati - Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost ...

www.vodovod-ue.co.rs

ZAKON O PRAZNICIMA REPUBLIKE SRPSKE

Praznici u Republici Srpskoj, kao republič. ki praznici su: • • Dan Republike • • Nova godina • • Međunarodni praznik rada • • Dan pobjede nad fašizmom • •

vladars.net

Naziv predmeta: Engleski jezik II

privatnog života, praznici, opis ljudi, slava i bogatstvo, zemlja i kultura. Gramatika: glagolska vremena, modalni glagoli, komparacija prideva…..

www.megatrend.edu.rs

"ANIKAENGENEERING" ALEKSANDROVAC

U V O D Program BRUTOZARADE, nastao je izmenama i dopunama ve bi iz publikacije: K. Kostić, Informacioni sistem preduzeća u Excel-u, »Privredni savetnik« Beograd, septembar, 2000. godine.

www.anikaengeneering.com

Informacioni podsistem za obračun zarada se sastoji od više ...

IPS OBRAČUN ZARADA Informacioni podsistem za obračun zarada se sastoji od više modula koji omogućavaju lak i jednostavan kako unos podataka, tako i samu obradu i pregled istih kroz razne izvestaje (štampe).

www.intersoftsubotica.co.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Praznici