Povezanost

Sveu - POVEZANOST SAMOOPTERE IVANJA S POZITIVNIM I NEGATIVNIM ...

3 Naslov: Povezanost samooptereivanja s pozitivnim i negativnim perfekcionizmom Sažetak: Samooptereivanje je strategija koju ljudi koriste kako bi ouvali i uzdigli

bib.irb.hr

POVEZANOST DJECE 5-8. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE I NEKIH

POVEZANOST DJECE 5-8. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE I NEKIH MOTORIÈKIH SPOSOBNOSTI OBESITY INDICATORS AND ATHLETIC PERFORMANCE IN 11-15 YEAR-OLD CHILDREN 1 2 3 2 Nikolina Delaš, Anton Tudor, Lana Ru iæ,Branko Šestan 1 Studij fizioterapije, Medicinski fakultet Rijeka 2 Klinika za ortopediju ...

hrcak.srce.hr

Povezanost histopatoloških karakteristika karcinoma usne sa ...

Volumen 67, Broj 1 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 19 Correspondence to: Mileta Golubović, Klinički centar Crne Gore, Centar za patologiju i sudsku medicinu, Ljubljanska bb, Podgorica, Crna Gora. +382 20 412 294.

www.doiserbia.nb.rs

POVEZANOST INSTRUMENTALNOSTI, EKSPRESIVNOSTI I SOCIJALNE ...

Naslov: Povezanost instrumentalnosti, ekspresivnosti i socijalne samoefikasnosti s depresivnim simptomima Gordana Katalenić Saûetak: Brojna istraûivanja bavila su se povezanoöću instrumentalnosti i ekspresivnosti s različitim mjerama mentalnog zdravlja te ona dosljedno pokazuju negativnu ...

darhiv.ffzg.hr

Povezanost kliničkih simptoma i minor anomalija u bolesnika ...

the association between clinical features and minor physical anomalies in patients with schizophrenia

bib.irb.hr

POVEZANOST EMOCIONALNE EMPATIJE, PROSOCIJALNOG I AGRESIVNOG ...

1 Sveuilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju Diplomski rad POVEZANOST EMOCIONALNE EMPATIJE, PROSOCIJALNOG I AGRESIVNOG PONAŠANJA U RANOJ ADOLESCENCIJI

darhiv.ffzg.hr

Povezanost dentalne starosti i antropometrijskih parametara ...

Volumen 65, Broj 2 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 141 Correspondence to: Olivera Tričković-Janjić, Klinika za stomatologiju, Preventivna i dečja stomatologija, Branka Miljkovića 34, 18 000 Niš, Srbija.

www.doiserbia.nb.rs

GOVORNI POREMEĆ AJI KOD OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE I ...

Semnic M. i sar: Govorni poremećaji kod obolelih od MS i njihova povezanost sa obimnošću dem ijelinizirajućih lezija.. A AK KT TU UE EL LN NO OS ST TI I I IZ Z N NE EU UR RO OL LO OG GI IJ JE E, , P PS SI IH HI IJ JA AT TR RI IJ JE E I I G GR RA AN NI IČ ČN NI IH H P PO OD DR RU ...

www.aktuelnosti.org

Kožne promjene kod bolesnika s dijabetesom u Karlovačkoj ...

Najčešće je zastupljena prva skupina dermatoza kod kojih postoji veća ili manja povezanost s dijabetesom (ukupno 58 bo-lesnika, što čini 69,06 % od ukupnog broja der-matoza povezanih s dijabetesom).

hrcak.srce.hr

CORRELATION BETWEEN HOMOCYSTEINE AND LEFT VENTRICULAR ...

postoji visoko statisti~ki zna~ajna pozitivna povezanost (p < 0,01), dok statisti~ki zna~ajna pozitivna povezanost (p < 0,05) postoji izme|u koncentracije homocisteina u serumu i

www.medicinskicasopis.org

Other sites you could try:

Find videos related to Povezanost