Povezano

PRIJAVNA VLOGA DOPOLNITEV PREDLOGA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

Izpolnjevanje to?ke 2 je povezano s prilogama ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2010-II-A za organizacijo prijaviteljico in ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2010-II-B za druge sodelujo? e organizacije.

www.arrs.gov.si

UNAPRE Đ a PC Centar Beograd, Zemun )* UPGRADING OF PROCESS ...

povezano sa uspehom realizacije strategije • procesi strateškog upravljanja su nepovezani. Korporacije koje su bile uspešnije od drugih su

www.cqm.rs

PACIENT PARTNER V ZDRAVSTVENI NEGI PO ZAKONU O PACIENTOVIH ...

delavcem, saj je očiten podrejen, odvisen položaj bolnika s svojo boleznijo ter s tem povezano duševno stisko. Vsaka zdravstvena oskrba pomeni poseg v človekovo telesno in duševno celovitost. pacienta kot

www.zbornica-zveza.si

Festival Ljubljana ustvarja glasbeno zgodovino na Kongresnem trgu

65 letom nadaljuje svoje delo, povezano s klasičnim baletom, sodobnejšimi plesnimi tehnikami in literaturo. Zaradi vpeljevanja novih tendenc so ga že na začetku kariere v 70. letih avtoritete

www.ljubljanafestival.si

IMO TA

Bogata i plodna snaga rijeke veže svojom srebrnom niti ljude i naselja u Imotskoj krajini, da se nikada ne razdvoji ono što je prirodom povezano.

www.tz-imotski.hr

POVEZANOST INSTRUMENTALNOSTI, EKSPRESIVNOSTI I SOCIJALNE ...

Parcijalizirana varijabla je stručna sprema zbog rezultata dobivenih u istraûivanjima koji ukazuju da je viöe obrazovanje povezano s manje tradicionalnim poimanjem rodnih uloga (prema äojat 2007).

darhiv.ffzg.hr

PREDIKTIVNA VRIJEDNOST EKG PROMENA KOD BOLESNIKA SA AKUTNOM ...

Mada je to u nekim slučajevima povezano sa konkomitantnim kardijalnim oboljenjima, ovi bo-lesnici u poreĎenju sa odgovarajućom grupom sa primarno kardiološkim oboljenjima po pravilu imaju česte poremećaje srčanog ritma, povišene kon-centracije kardijalnih serumskih enzima uz povećanje ...

www.aktuelnosti.org

ZDRAVSTVENO - EKOLOŠKI ZNA˝AJ HRANE MEDICAL - ECOLOGICAL ...

Iskustvo pokazuje da je uvoˇenje sistema za upravljanje kvalitetom usko povezano sa organizacionim promenama i da je neophodno uklju˛ivanje i organizacionih ponašanja kadrova u eko-menad mentu.

www.cqm.rs

Trenutno stanje drûavnega cestnega omreûja v Republiki ...

Be la knjiga Evropske unije o prometu (Evropska prometna politika za 2010: * as za odlo-* itev, 2001) odgovarja na zahteve * asa z evropsko politiko modernizacije, liberalizacije in inte-gracije obstoje * ih transportnih sistemov ter njihovih procesov v medsebojno povezano enotno delujo * o celoto.

www.drc.si

Depressive Symptoms Among Psychiatric and Somatic Patients

Odnos izmeðu nekih aspekata samopoimanja i emocionalne strukture Osnovna postavka ovoga istra ivanja je (1) da je samopoimanje tijesno povezano s emocionalnim ustrojstvom ljudskih biæa, i (2) da se emocije mogu tretirati poput manje-više konzistentnih crta u teorijama liènosti.

www.ffri.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Povezano