Povezano

UTICAJ ŽENSKIH POLNIH HORMONA NA PARODONCIJUM TOKOM ...

naglo opada što je povezano sa istovremenim opadanjem sekrecije ženskih polnih hormona [7]. U toku trudnoće povećava se krvarenje desni na mehaničku iritaciju, du

www.medical.uns.ac.rs

INFOTEH-JAHORINA Vol. 10, Ref. D-17, p. 354-357, March 2011.

LAN (Local Area Network) je računarska mre a u kojoj je dva ili više prostorno bliskih računarskih sistema međusobno povezano pomoću odgovarajućeg medijuma za prenos.

infoteh.etf.unssa.rs.ba

Razvoj mjernog instrumenta za evaluaciju zadovoljstva ...

Komercijalno gledano, reputacija organizacije mo e se promatrati kao dobro povezano s dobrim glasom. Reputacija organizacije nudi potrošačima garanciju kvalitete koja opravdava visoku cijenu (1).

web.efzg.hr

COST-BENEFIT ANALYSIS OF THE IMPROVEMENT OF SPATIAL DATA ...

... Cost-Benefit Analysis of the Improvement of Spatial Data Infrastructure-CASE STUDY CROATIA POVZETEK Teza, na kateri temelji ta članek, je obstoj infrastrukture prostorskih podatkov v določeni obliki, v določenem trenutku in na določeni ravni, kar je neposredno povezano z ravnijo tehnološkega in družbenega ...

www.geodetski-vestnik.com

Zaštita reproduktivnog zdravlja mladih - modeli prevencije

UVOD Sve je niža prosječna dob stupanja u prvi seksual-ni kontakt, što je istovremeno povezano s većim brojem seksualnih partnera tijekom aktivnog spolnog života, a time i povećanim rizikom od do-bivanja spolno prenosivih bolesti.

www.bioline.org.br

ENERGIJA

goriva, njegovu primjenjivost kao alternativnog motornog goriva, kao i razinu smanjivanja utjecaja na okoliπ u usporedbi s mineralnim dizel gorivom. »lanak se bavi i procjenom moguÊnosti proizvodnje biodizela u Hrvatskoj povezano s moguÊnoπÊu proizvodnje uljane repice koja je sirovinska osnova za tu ...

www.hep.hr

Značaj korelacije inicijalnih citomorfoloških ...

Pokazano je da pre ivlja-vanje nije bilo povezano sa veličinom tumora, ali je bilo po-vezano sa citomorfološkom podelom, REAL klasifikacijom za kliničku primenu, IIP i infiltracijom kostne sr i.

www.doiserbia.nb.rs

ENERGIJA

Meutim, valja naglasiti da je Tesla 1891. ispravno uoËio da je nastajanje svjetlosti povezano s poremeÊajima statiËkog elektriËnog naboja u molekulama.

www.hep.hr

KNJIŽNIČNA USLUGA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE U KNJIŽNICI I ...

ma za osobe koje na različite načine zadovoljavaju svoje potrebe usko povezano sa sve učestalijom potrebom projektnoga strateškog planiranja kako bi se dobili

www.hkdrustvo.hr

O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O RESTRUKTURIRANJU ...

Identifikovano povezano lice je ono pravno ili fizičko lice ( i ) koje je (A) na spisku sačinjenom od strane OFAK-a američkog Ministarstva finansija naznačeno kao "Lica kojima je blokirana imovina i posebno naznačeni dr avljani Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore)" ("Lista OFAK-a ...

zakonski.info

Other sites you could try:

Find videos related to Povezano