Postupka

GENERAL INFORMATION AND INSTRUCTIONS

ponuditelju s najvećom ponudom tijekom registracijskog postupka. Najbolji ponuditelj dužan je uplatiti depozit u iznosu 10% dogovorene cijene prije zaključenja aukcije ...

www.usembassy.hr

Zahtjev za izdav osobne 4a

Popunjava sluæbena osoba tijela kojemu je zahtjev podnesen To be filled out an official person of the authority to which the application was submitted Ishod postupka po zahtjevu Result of the procedure related to the application Broj osobne iskaznice za stranca Number of identity card for ...

www.mup.hr

NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA ZAHTEVA ZA POSTUPAK POSTUPAK

Zahtev za odobrenje. postupka carinskog skladištenja robe. 1. Šifra . CI. 2. Broj i datum zahteva: 3. Vrsta odobrenja : 4. Šifra zahtevanog postupka: Firma

www.upravacarina.rs

M e l i o r a c i j e - z e m l j i š t e i v o d a - IZBOR ...

M e l i o r a c i j e - z e m l j i š t e i v o d a - 94 - IZBOR POSTUPKA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODENIH EMULZIJA PRIMENOM ANALITIČKOG

polj.uns.ac.rs

ZAKON O PARNI Č NOM POSTUPKU Dio prvi Glava I

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU -INTEGRALNI TEKST-1. Dio prvi . OSNOVNE ODREDBE . Glava I . OSNOVNI PRINCIPI . Član 1. Ovim zakonom određuju se pravila postupka na osnovu kojih osnovni sudovi, okružni

www.advokat-prnjavorac.com

Troskovi postupka - parnicni troskovi

Nikola Opatić * Stručni rad Troökovi postupka - parnični troökovi U Zagrebu, 31. kolovoza 2003. godine * Nikola Opatić, sudac éupanijskog suda u Velikoj Gorici

www.pravnadatoteka.hr

Z A K O N O PARNICNOM POSTUPKU

Z A K O N O PARNICNOM POSTUPKU Dio prvi OSNOVNE ODREDBE I - OSNOVNA NACELA Clan 1. Ovim zakonom se odreduju pravila postupka na osnovu kojih opcinski sudovi, kantonalni sudovi i Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vrhovni sud Federacije) raspravljaju i odlucuju u ...

www.hjpc.ba

hrvatskih norma za primjenu pravilnika o jednostavnim ...

... Ispitivanje postupka zavarivanja -- 1. dio: Elektrolučno i plinsko zavarivanje EN ISO 156141:2004 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials ...

www.institutzasigurnost.hr

Izdavači: Direkcija za Javne nabavke Komisija za kontrolu ...

Takođe, uspostavljen je institucionalni okvir koji čine Direkcija za javne nabavke i Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki. Međutim, ...

www.kontrola-nabavki.me

METAPODACI U INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA ZA MATERIJALE METADATA ...

Potpuni opis postupka ispitivanja - opis metode, uzorci, epruvete, ispitna tijela, uvjeti ispitivanja... 3. Kao pomoć pri pretra ivanju podataka: ...

titan.fsb.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Postupka